Den ultimate yrkesguiden med alt du trenger å vite som:

Systemutvikler

Hva gjør en systemutvikler?

Har du noen gang tenkt på hvordan romstasjonen ISS kan sveve over hodene våre uten å falle ned? 

Svaret ligger et svært kompleks system som fungerer akkurat som det skal.

For å bygge slike systemer kreves det en (eller veldig mange) dyktige systemutviklere.

Men hva gjør en systemutvikler og hva innebærer en jobb i dette yrket? La oss ta det fra begynnelsen..

Systemutviklere spiller en sentral rolle i om selskaper lykkes med sin IT-satsing. De legger grunnlaget for alle systemer som et selskap krever for utføre alt fra produksjon og pakking, til markedsføring og salg.

Kort fortalt vil en systemutvikler starte sitt arbeid med utgangspunkt i et kundebehov. Dette kan være behov å utføre en prosess raskere eller mer effektiv, eller et behov knyttet til en helt ny prosess i bedriften. Systemutvikleren må så forstå dette behovet og omsette det i et IT-system som støtter prosessen best mulig. Dette er ingen enkel jobb (spesielt om du bygger systemet som en romstasjon er avhengig av)

I starten av et systemutviklingsprosjekt vil systemutvikleren som regel jobbe sammen med andre utviklere, designere og kunden for skissere opp hvordan systemet skal se ut og fungere. Målet er så ofte å lage en enkel prototype (en MVP) som kan gi svar på om dette er riktig vei å gå.

Viser det seg at MVPen faktisk løser i hvert fall deler av problemet er neste steg å utvikle den videre til et fullverdig produkt klart for testing og implementasjon. Et slikt prosjekt kan ta alt fra noen uker til flere år, helt avhengig av bransje og type prosess systemet skal understøtte.

Følgende ansvarsområder kan falle inn under en systemutvikler:

 • Systemutvikling
 • Testing, analyse og restesting
 • Opplæring og support (ofte for kunder)
 • Kostandsanalyser

Som systemutvikler vil du derfor komme borti en bredt spekter av fagfelt og jobbe med folk fra ulike disipliner. Spesielt om du skal få en romstasjon opp i luften!

Finn en kvalitetsikret
konsulent i vårt åpne nettverk
Kom i gang

Hvilke jobbmuligheter har jeg som systemutvikler?

I en verden hvor IT-systemer blir mer og mer kritisk er det naturlig at etterspørselen etter dyktige systemutviklere øker. Dette er gode nyheter for deg som vurderer denne karriereveien eller allerede er i gang.

Generelt er det tre karriere-muligheter de fleste systemutviklere vurderer:

 • Jobbe som selvstendig konsulent (frilanser)
 • Jobbe i et IT-konsulentselskap
 • Jobbe i et "vanlig" selskap

La oss se litt nærmere på de ulike mulighetene!

Som selvstendig konsulent så leier du deg ut på timesbasis til andre selskaper. Du blir din egen sjef, med alle de fordeler og ulemper det fører med seg.

Fordelen er at du kan velge oppdragsgiver selv og at du har mulighet for å tjene bra. Ulempen er at du må gjøre mye av administrasjonsarbeidet selv, i tillegg til å skaffe spennende prosjekter.

Det er dette vi i Flexify løser for deg. Så hvis du er interessert i denne karriereveien kan du lese mer om det på forsiden.

Den neste muligheten er å jobbe i et IT-konsulentselskap. Her jobber du med likesinnede, men kan ikke alltid velge prosjekter selv. Lønnen er heller ikke like god, men du har tryggheten i å være fast ansatt med 8-4-jobb, noe som er viktig for mange.

Den siste muligheten er å jobbe i et "vanlig" selskap. Det kan være alt fra spennende startups til større selskaper som Telenor og Kongsberg. Er du interessert i en spesiell industri så vet du at du får tilgang til det ved å jobbe i den, så det er jo en snarvei sånn sett. Ulempen er at hverdagen ikke er like varierert, du har ikke det samme faglige miljøet og kan gå glipp av noe høyere betaling.

Uansett hvordan du jobber er det viktig at du har riktig lønn som systemutvikler. Sjekk derfor ut vår guide lønnsguide med alt du trenger å vite om det.

Hvilke ferdigheter burde jeg ha som systemutvikler? (VIDEO)

Systemutvikling som fagfelt endres raskt.

Kunnskapen og ferdighetene til de som skal være best må derfor også endres i takt med dette.

Likevel har du noen ferdigheter som i det minste er konstante i en kort periode og som du som systemutvikler burde tilegne deg. Her er noen av de ferdighetene vi ser hos våre aller beste selvstendige konsulenter innenfor systemutvikling:

 • Evnen til å raskt sette seg inn i et system, forstå hvordan det er bygget opp og hvordan det fungerer
 • Forstå trender innen både teknologi og industri/forretningsutvikling for å kunne kombinere dette i nye systemer
 • Evne til å kritisk vurdere design fra e.g. UX-designere
 • Skrive og utføre testplaner for komplekse systemer

Noe av dette tar lang tid å tilegne seg, noe som igjen øker verdien av personer med denne kunnskap. Vårt tips er derfor å starte på denne læringsprosessen allerede i dag!

Som en kort innføring i faget har vi funnet en video som gir en enkel innføring i faget systemutvikling. Den er på engelsk og noe utdatert (2015), men gir likevel en god innføring i grunnprinsippene:

Oppsummering

Systemutviklere blir viktigere og viktigere i årene som kommer. Dette, sammen med at fagfeltet er superinteressant og i stadig endring, gjør at dette yrket kan være en perfekt karrierevei for mange.

Jobbmuligheter og lønnsutsikter er gode. Spesielt om du velger å jobbe som selvstendig systemutvikler konsulent. Som en del av Flexify-nettverket håper vi å kunne gi deg spennende oppdrag og støtte til det mindre morsomme, slik som kontrakter og fakturering.

Uansett ønsker vi deg lykke til med jobbjakten!