Den ultimate yrkesguiden med alt du trenger å vite som:

ERP konsulent

Hva gjør en ERP konsulent og hva er et ERP-system?

Har du noen gang lurt på hvordan bedrifter håndterer økonomi, kunder og varer digitalt? Svarer på det er som regel et ERP system, gjerne støttet av en ERP konsulent - men det kommer vi tilbake til.

Et ERP-system er en programvare som støtter én eller flere områder i en bedrift. Et slikt ERP-program kan ofte utvides med ulike pakker for å utvide funksjonaliteten.

Typiske områder et ERP-system kan håndtere:

  • Kundehåndtering (Kontaktinfo, salgsdialog, markedsføring)
  • Økonomi (Faktura, lønn, budsjett)
  • Filhåndtering (Lagring, sending, publisering)
  • Varer (Frakt, beholdning, ordne)
  • Analyse (prosjektstøtte, databank)

Dette er ofte komplekse systemer (spesielt de eldre versjonene) så det kreves ofte mye av et selskap for å holde disse vedlike og passe på at de fungerer som de skal. Det er her en ERP konsulent kommer inn i bildet.

En dyktig ERP konsulent kan raskt sette seg inn i de fleste ERP-systemer (både spesiallaget og hyllevare) og forstå hvordan det fungerer. Rollen går videre ut på å kunne tilpasse, videreutvikle eller vedlikeholde ERP-systemet til kundens behov.

Ofte vil en ERP-konsulent bli hentet inn hvis et selskap skal legge om prosessene sine eller kjøpe inn et nytt system. Da kan konsulenten være med å kartlegge hva behovet faktisk er og hvilket system som dekker dette behovet best.

Det finnes et bredt utvalg av hyllevare-ERP-systemer, slik som Microsoft Dynamics, Sage, Oracle Netsuite, SAP etc. De fleste ERP konsulenter kjenner ett eller flere av disse veldig godt. I tillegg velger noen bedrifter å utvikle egne systemer, tilpasset sine prosesser. Det har sine fordeler og ulemper, men trenden er at flere og flere velger hyllevare, rett og slett fordi kostnaden blir en del mindre.

Den siste utviklingen er at mange ERP-systemer nå kjører i skyen. Det stiller nye krav til ERP konsulentene som kommer ut i arbeid med å alltid holde seg oppdatert på den siste utviklingen.

Finn en kvalitetsikret
konsulent i vårt åpne nettverk
Kom i gang

Hvilke jobbmuligheter har jeg som ERP konsulent?

Som ERP konsulent er jobbmulighetene i Norge veldig gode, siden det er stor etterspørsel etter dyktige IT-hoder som forstår komplekse systemer.

Generelt har du tre muligheter hvis du ønsker å jobbe med ERP:

  1. Jobbe som selvstendig konsulent. Dette er noe flere og flere velger å gjøre, både fordi det gir økt fleksibilitet, men også fordi lønnen i mange tilfeller er bedre enn hvis du er ansatt. Ulempen er at du må gjøre mye av administrasjonsarbeidet selv, i tillegg til salgsjobben. Det er noe vi i Flexify hjelper våre konsulenter med, så er du interessert i denne karriereretningen så kan du gjerne lese mer her.
  2. Jobbe i et konsulentfirma med fokus på IT/ERP. Flere av Norges beste konsulentfirmaer har avdelinger for ERP konsulenter, som igjen videreleies til sluttkunde. Her får du et stabilt arbeidsforhold med fast lønn, men kan ikke velge selv hvilke prosjekter du tar på deg.
  3. Jobbe i et ERP-selskap. Selv om det ikke er så mange i Norge (Visma er et av unntakene) så er det likevel mulig å jobbe som ERP konsulent i et programvareselskap. Du kan da enten jobbe med videreutvikling av ERP-systemene de leverer til kunder, eller jobbe med opplæring av kundene deres.

Ønsker du å finne faste jobber så anbefaler vi å starte søket på Finn.no. Er du interessert i oppdrag som selvstendig konsulent, så ta kontakt med oss i Flexify, så hjelper vi deg i gang.

Hva er de viktigste ferdighetene å inneha som ERP konsulent?

Som ERP konsulent er det flere ferdigheter du må mestre for å lykkes i jobben. Kunder og samarbeidspartnere krever også mer og mer, så det gjelder å holde seg oppdatert på fagfeltet.

Generelt ser vi at de som lykkes i denne rollen som selvstendig konsulent i Flexify jobber med disse områdene:

1. Holde seg oppdatert på siste teknologiutvikling

Dette er som nevnt tidligere teknologi i raskt endring. Sørg derfor for å holde deg oppdatert på nye systemer, funksjoner og muligheter som denne teknologien muliggjør.

2. Spisse problemløsningsferdighetene

Selv om det tekniske er viktig så blir generelle ferdigheter som problemløsning viktige og viktigere. Èn grunn til det er at mange av ERP-systeme nå skal interagere med enda flere grensesnitt enn tidligere. Da gjelder for deg som ERP-konsulent å kunne komme opp med nye, effektive løsninger for dine kunder.

3. Se muligheter i nye team og verktøy

Som ERP konsulent kan du ikke lenger kun jobbe alene med de gamle systemene du er vandt med. Du må hele tiden kunne tilpasse deg nye team-situasjoner og bruke nye effektive kommunikasjonsverktøy som Slack og Apperear.in. I fremtiden kan denne ferdigheten være det som virkelig fremhever din kjernekompetanse innenfor ERP.

Oppsummering

Som ERP konsulent kan du være med forme hvordan selskaper jobber. Det gir deg mye påvirkning og mange spennende muligheter i tiden fremover.

Uansett om du velger å jobbe som fast ansatt eller selvstendig konsulent er det viktig å fokusere på egen læring underveis i arbeidet. Gjør du ikke det kan du fort dette av lasset på neste prosjekt.

Ønsker du jobbe som selvstendig konsulent kan du lese mer om det her.

Vi ønsker deg uansett lykke til yrket!