DEN KOMPLETTE LØNNSGUIDEN

Webutvikler lønn i 2017 / 2018

Lønn som webutvikler:

678.000
kr/år
Nedre kvartil:
526.200kr
Øvre kvartil:
781.320kr

Hva tjener en webutvikler?

Tall fra SSB viser at en webutvikler i 2017 i gjennomsnitt hadde en lønn på 678.000kr i året. Dette er på tvers av alle sektorer og erfaringsnivåer.

Er du interessert i å vite hva du kan tjene som frilans webutvikler kan du lage en profil på Flexify her. Da får du tilsendt oppdrag som passer din profil og dine lønnsforventninger.

Det er betydelig forskjell på hvilken lønn menn og kvinner har som webutvikler. Menn tjener i snitt 682.920kr i året, 8% mer enn kvinner som i snitt tjener 632.040kr i året. Som grafen under viser har den øverste kvartilen (de 25% med høyeste lønn) en gjennomsnittslønn på 781.320kr. Den nederste kvartilen har på den andre siden en lønn på 526.200kr i året.

Frilanser eller konsulent? Lag en profil, sett din timepris og bli kontaktet av spennende bedrifter allerede i dag!
Les mer her
Gjennomsnittslønn:
678.000kr
Webutvikler lønn
Nedre kvartil:
526.200kr
Øvre Kvartil:
781.320kr

Hvordan få høyere lønn som webutvikler?

Det er flere faktorer som påvirker din lønn som webutvikler:

  • Utdanningsnivå
  • Erfaringsnivå
  • Spesialisering
  • Sektor

Generelt vil et høyere utdanningsnivå påvirke lønnen positivt. Tall fra SSB viser at arbeidstakere med masterutdannelse i snitt tjener 12% mer enn de med bachelorutdannelse. Ønsker du derfor høyere lønn som webutvikler kan etterutdanning vært lurt. Husk likevel at du i utdanningsperioden som regel ikke tjener noen ting, og at dette må tas med i beregningen.

En annen faktor som påvirker din lønn som webutvikler er erfaringsnivå. Tall fra Tekna viser at deres medlemmer med 5-9 års erfaring tjener 20% mer enn de med 0-4 års erfaring. Dette er tall fra privat sektor hvor lønnsveksten er sterkest i følge deres statistikk. For å sikre at du har riktig lønn som webutvikler er det derfor viktig at du sjekker ditt lønnsnivå mmot andre med tilsvarende erfaringsnivå. Har du betydelig lavere lønn kan det være utgangspunkt for en lønnsforhandling med arbeidsgiver eller et tegn på at du kan sette opp prisen hvis du jobber som frilanser eller selvstendig konsulent. Hvis du er på jakt etter oppdrag som webutvikler kan du finne de på Flexify.

Spesialisering vil også påvirke din lønn som webutvikler. Enkelte områder er mer attraktive enn andre, som for eksempel webutviklere med spesialisering innenfor frontend og app-utvikling. Ønsker du å øke lønnen din kan det derfor være lurt å lære seg mer om disse områdene.

Den siste faktoren vi ønsker å trekke frem her som kan påvirke din lønn som webutvikler er hvilken sektor du jobber innenfor. Tall fra Tekna viser at du som arbeidstaker i privat sektor har en 12% høyere lønn enn i tilsvarende offentlig stilling. Dette gjelder for personer med 0-4 års erfaring. Denne forskjellen forsterker seg for personer med mer erfaring, og er så stor som 37% for arbeidstakere med 20+ års erfaring. Som webutvikler på jakt etter høy lønn kan det derfor være verdt å undersøke jobbmulighetene i det private næringsliv. Det kan også være en god idé å undersøke om du kan jobbe som frilanser eller selvstendig konsulent, som vi skriver mer om i neste avsnitt.

Frilanser eller konsulent?
Lag en profil på Flexify, sett din egen timepris og motta oppdrag fra spennende selskaper
Lag en profil nå

Lønn som ansatt webutvikler vs freelance webutvikler

Mange webutviklere velger å jobbe som freelancer, blant annet for å kunne få høyere lønn. Tall fra Time viser at freelancere i snitt tjener 17% mer enn tilsvarende kandidater som er ansatt i et selskap. For en webutvikler i Norge med en gjennomsnittlig lønn på 678.000kr i året tilsvarer dette en ekstra lønn på 115.260kr i året. Regnet i timelønn for en webutvikler tilsvarer dette en økning fra 377kr/t til 441kr/t.

Dette er likevel ikke den eneste grunnen til å jobbe som freelancer. I følge en undersøkelse gjennomført av Fresh Books blant 2700 freelancere og selvstendige konsulenter er det flere grunner til å velge denne arbeidsformen:

  • Større frihet over egen arbeidshverdag
  • Mulighet til å velge oppdragsgiver og oppdragstype selv
  • Mulighet for å fokusere på større faglig utvikling i perioder

Hvordan regne om fra årslønn til timelønn?

Som ansatt i et selskap får man som regel oppgitt lønnen sin per måned eller år. For å kunne sammenligne med det du kunne tjent som freelancer er det fint å kunne regne om fra månedslønn til timelønn eller årslønn til timelønn. Dette gjør vi enkelt på denne måten:

Har du en månedslønn på 45.000kr deler man denne på antall arbeidstimer per måned. Et vanlig estimat på antall arbeidstimer i måneden er 150 timer, og deler du månedslønnen på 150 timer får du en timepris på 300kr.

Med en tilsvarende årslønn på 540.000kr deler du denne på antall arbeidstimer i året. Her er det vanlig å bruke 1800 timer som et estimat, selv om dette varierer fra yrke til yrke. Med dette får vi også en timelønn på 300kr.

Er du ansatt er det arbeidsgiver som betaler feriepenger, pensjon og forsikring. Skal du jobbe som selvstendig konsulent er det viktig å ta dette med i beregningen når du sammenligner med timeprisen du setter til kunde. Likevel ser vi at snittinntekten hos selvstendige konsulenter og freelancere på Flexify er rundt 478kr per time, noe som gir en årslønn rundt 860.000kr. Selv trukket fra ferie og pensjonssparing kommer mange bedre ut med dette inntektsgrunnlaget. I tillegg har Flexify gratis forsikring for alle som gjør oppdrag gjennom vår plattform.

Hvordan finne jobb som webutvikler?

Ønsker du å finne fast jobb som webutvikler er finn.no for mange det beste stedet å starte. Ønsker du å jobbe som freelancer eller selvstendig konsulent finnes det noen ulike muligheter:

  • Finne oppdrag gjennom bekjente eller via referanser
  • Finne oppdrag på internasjonale plattformer som Upwork og Toptal
  • Finne oppdrag på Flexify

Den mest brukte måten for å finne oppdrag som freelancer eller selvstendig konsulent er gjennom bekjente eller via referanser. Fordelen med dette er at oppdragsgiver har fått en anbefaling av deg og mest sannsynlig er positivt innstilt til å inngå en avtale. Dette kan gjøre samarbeidet enklere, så lenge oppdraget er vellykket. Ulempen er at du må gjøre mye av administrasjonsarbeidet selv, som fakturering og kontrakter, og at dette langt i fra er noen utømmelig kilde til oppdrag.

En annen mulighet er å finne oppdrag gjennom internasjonale plattformer som Upwork eller Toptal. Fordelen med dette er at det er relativt enkelt å komme i gang og at de tar en del av administrasjonsarbeidet for deg. Ulempen er at det ofte er veldig stor priskonkurranse og at du sjelden får jobbe med oppdragsgivere i Norge. Dette gir deg lavere lønn og en mer utfordrende samarbeidsform enn om du kunne møtt kunden på kontoret.

En relativt ny mulighet i Norge er å finne oppdrag gjennom Flexify.no. Flexify er Norges største plattform for freelancere og selvstendige konsulenter. For våre flexere, som vi kaller personene som er kvalitetssikret av oss, sørger vi for en jevn strøm av spennende oppdrag og veldig enkel administrasjon. Vi tar oss av fakturering, kontrakter og har en avtale med If som gjør at alle våre flexere har gratis yrkesskadeforsikring når de gjør oppdrag gjennom oss.

Bli en del av Norges største nettverk av frilansere og konsulenter
Les mer her

Alle lønnsguider