DEN KOMPLETTE LØNNSGUIDEN

Systemutvikler lønn i 2017 / 2018

Lønn som systemutvikler:

678.000
kr/år
Nedre kvartil:
526.200kr
Øvre kvartil:
781.320kr

Hva tjener en systemutvikler?

Tall fra SSB viser at en systemutvikler hadde en lønn på 678.000kr i 2017. Dette er gjennomsnittstall på tvers av kvartiler, kjønn og antall år med erfaring som systemutvikler.

Er du interessert i å vite hva du kan tjene som selvstendig systemutvikler kan du lage en profil på Flexify her. Da får du tilsendt oppdrag som passer din profil og dine lønnsforventninger.

Det har vært en gjennomsnittlig lønnsutvikling for systemutviklere de siste årene. Fra 2015 til 2016 steg lønnen med 2,99%, mens den fra 2016 til 2017 steg 2,36% fra 662.400kr til 678.000kr. Dette er helt i takt med inflasjonen de samme årene.

På generelt grunnlag kan vi si at det er stor forskjell på hvilken lønn kvinner og menn har som systemutviklere, i hvert fall i 2017. Kvinner tjener i snitt 632.00kr, ca 8% mindre enn menn som i snitt tjener 682.920kr dette året. Den øverste kvartilen (de 25% med høyeste lønn) hadde i 2017 en gjennomsnittslønn på 781.320kr. Dette er betydelig mer enn den nederste kvartilen (de 25% som tjener minst) som hadde en snittlønn på 526.200kr i året. Dette er er vist i grafen under. Som vi kan se er det veldig stor forskjell (48,6%) på de som har høyest og lavest lønn som systemutvikler.

Frilanser eller konsulent? Lag en profil, sett din timepris og bli kontaktet av spennende bedrifter allerede i dag!
Les mer her
Gjennomsnittslønn:
678.000kr
Systemutvikler lønn
Nedre kvartil:
526.200kr
Øvre Kvartil:
781.320kr

Hvordan få høyere lønn som systemutvikler

Er du systemutvikler er det flere faktorer du kan påvirke for å få økt lønn:

  • Arbeidssektor
  • Erfaringsnivå
  • Spesialisering
  • Utdanning

Den første faktoren som påvirker din lønn som systemutvikler er hvilken arbeidssektor du jobber innenfor. Tall fra Tekna viser at blant deres medlemmer så har de som jobber i privat sektor 12% høyere lønn enn de som jobber i offentlig sektor - en markant forskjell. Dette gjelder for personer med 0-4 års erfaring og i en helt tilsvarende rolle. Dette forsterkes også med lenger erfaring. Når vi ser på kandidater med 20+ års erfaring så øker forskjellen til så mye som 37%. Er du systemutvikler, spesielt med lang erfaring, og ønsker høyere lønn kan det være en idé å se etter interessante muligheter i privat næringsliv. Et annet alternativ som flere og flere vurderer er å starte som selvstendig konsulent, noe som også kan bidra til økt inntekt. Dette omtales i detalj lenger ned i artikkelen.

Den andre faktoren som kan påvirke din lønn som systemutvikler er erfaringsnivå. Tall fra Tekna viser at personer med 5-9 års erfaring tjener så mye som 20% mer enn de med kun 0-4 års erfaring. Dette er tall fra privat sektor hvor lønnsveksten som regel er sterkest. Husk derfor å sjekke om du har riktig lønn som systemutvikler ved å sjekke ditt lønnsnivå mot andre med tilsvarende erfaring i bransjen. Hvis du har betydelig lavere lønn kan det være et tegn på at du kan sette opp prisen hvis du jobber som frilanser eller selvstendig konsulent, eller så kan det være et godt utgangspunkt for en lønnsforhandling med ledelsen om du er arbeidsgiver. Hvis du kunne tenkte deg å jobbe som selvstendig konsulent eller er på jakt etter oppdrag som systemutvikler kan du finne de på Flexify.

En tydelig spesialisering vil også kunne påvirke lønnen positivt som systemutvikler. Men dette gjelder ikke uansett spesialisering, for noen områder er mer attraktive hos oppdragsgivere enn andre. For systemutviklere er dette for eksempel spesialisering innenfor maskinlæring eller avansert webutvikling. Ønsker du å øke lønnen din kan det derfor være lurt å utvikle ferdighetene innenfor disse områdene.

Utdanningsnivå er den siste faktoren vi ønsker å trekke frem her som potensielt kan føre til økt lønn som systemutvikler. Tall fra SSB viser at kandidater med masterutdannelse i snitt tjener 12% mer enn de med bachelorutdannelse, også fra samme universitet. Er målet å få høyere lønn som systemutvikler kan etterutdanning derfor vært noe å vurdere om du "kun" har en bachelor-grad. Vi ser likevel at blant frilansere som er en del av Flexify, så er erfaring enda viktige enn utdanning.

Frilanser eller konsulent?
Lag en profil på Flexify, sett din egen timepris og motta oppdrag fra spennende selskaper
Lag en profil nå

Lønn som selvstendig systemutvikler vs ansatt systemutvikler?

Flere og flere systemutviklere velger å jobbe som selvstendig konsulent på oppdragsbasis, noe som i kan gi høyere lønn. Tall fra Payoneer viser at selvstendige konsulenter i snitt tjener 17% mer enn ansatte i tilsvarende roller, noe som gjør dette til et attraktivt valg for mange. For en systemutvikler i Norge med en gjennomsnittlig lønn på 678.000kr i året tilsvarer dette en ekstra lønn på 115.260kr i året - en ikke ubetydelig sum. Regner vi om dette til en timelønn for systemutviklerer tilsvarer dette et økning fra 377kr/t til 441kr/t.

Økt lønn er likevel ikke den eneste grunnen til at mange velger å jobbe som selvstendig konsulent innenfor systemutvikling, IT og webutvikling. I en undersøkelse gjennomført av Fresh Books oppgir 2700 freelancere og selvstendige konsulenter flere andre viktige grunner til at de velger denne arbeidsformen:

  • Høy fleksibilitet, med stor påvirkning på egen arbeidshverdag
  • Bredt spenn i kollegaer og oppdragstyper
  • Mulighet for å fokusere på større faglig utvikling

Hvordan regne om fra årslønn til timelønn?

Er du ansatt i et tradisjonelt selskap får du som regel oppgitt en månedslønn eller årslønn. For å sammenligne med det du kunne tjent som selvstendig systemutvikler er det nyttig å kunne regne om fra årslønn til timelønn eller fra månedslønn til timelønn. En veldig enkel måte å gjøre dette på er som følger:

Har du en årslønn på 540.000kr deler du denne på antall arbeidstimer i året. Arbeidstimer i året varierer med yrker, feriedager og fridager, men det er vanlig å bruke 1800 timer som et estimat. Med dette får vi en lønn på 300kr per time arbeidet.

Har du en tilsvarende månedslønn på 45.000kr så kan du på samme måte dele denne på antall arbeidstimer i måneden. Et vanlig estimat på dette er 150 timer, og deler du månedslønnen på 150 får du en lønn på 300kr per time (samme som med årslønnsregnestykket).

Som ansatt vil arbeidsgiver som regel betale feriepenger, pensjon og forsikring. Dette er viktig å regne med når du sammenligner din lønnsinntekt med inntekten du kan få som freelancer eller selvstendig konsulent. Selv om det virker enkelt at arbeidsgiver tar seg av dette ser vi likevel at snittinntekten hos freelancere og selvstendige konsulenter på Flexify.no er rundt 478kr per time. Dette tilsvarer  en årslønn på 860.400kr. Med denne inntekten kan fleste selv sette av til ferie og pensjon og ha mer igjen enn om man var ansatt. Flexify betaler i tillegg forsikring for alle som gjør oppdrag gjennom vår plattformen, så det er tatt hånd om.

Hvordan finne jobb som selvstendig systemutvikler?

Vil du ha en tradisjonell jobb som systemutvikler i et IT-selskap anbefaler vi finn.no som et utgangspunkt. Ønsker du mer frihet (og kanskje bedre lønn) ved å jobbe som selvstendig systemutvikler finnes det mange muligheter med tilhørende fordeler og ulemper:

  • Få oppdrag gjennom direktesalg eller via anbefaling
  • Finne oppdrag gjennom internasjonale plattformer som Upwork
  • Få tilgang til oppdrag på Flexify

De fleste selvstendig konsulenter innenfor systemutvikling finner sine oppdrag gjennom direktesalg eller via anbefaling. Fordelen med dette er at oppdragsgiver kan ha  fått en anbefaling av deg, noe som kan gjøre det enklere å inngå en avtale. Ulempen er at du som selvstendig konsulent må gjøre mye av administrasjonsarbeidet selv, som fakturering og kontrakter. Dette kommer i tillegg til salgsjobben som for mange tar veldig mye tid.

En annen mulighet som mange benytter seg av er å finne oppdrag via internasjonale plattformer som Upwork eller Toptal (her finnes det mange). Fordelen med denne løsningen er at det er relativt enkelt å komme i gang med oppdrag og at de tar en del av administrasjonsarbeidet for deg. Ulempen er at det ofte er veldig stor priskonkurranse fra andre systemutviklere i lavkostland. Dette kan gi deg ufortjent lav lønn i forhold til muligheter i Norge. I tillegg er det sjelden du får jobbe med lokale oppdragsgivere i samme by, noe som kan være en utfordring kommunikasjonsmessig.

En mulighet som mange freelancere og selvstendige konsulenter i Norge benytter er å få oppdrag direkte gjennom Flexify. Flexify har på kort tid blitt Norges største plattform for freelancere og selvstendige konsulenter og tar seg av mye av administrasjonsarbeidet for sine "flexere". For flexere på plattformen, kandidatene som er kvalitetssikret av selskapet, sørger Flexify for en jevn strøm av spennende oppdrag og veldig enkel administrasjon av fakturering og kontrakter. I tillegg har selskapet en avtale med IF forsikring som gjør at alle flexere har gratis yrkesskadeforsikring når de gjør oppdrag gjennom Flexify.

Bli en del av Norges største nettverk av frilansere og konsulenter
Les mer her

Alle lønnsguider