DEN KOMPLETTE LØNNSGUIDEN

Prosjektleder lønn i 2017 / 2018

Lønn som prosjektleder:

777.840
kr/år
Nedre kvartil:
594.960kr
Øvre kvartil:
868.920kr

Hva tjener en prosjektleder?

Tall fra SSB viser at en prosjektleder (omtalt som "Andre administrative ledere") hadde en gjennomsnittlig lønn på 777.840kr i 2017. Dette er på tvers av kvartiler, kjønn og antall år med erfaring som prosjektleder.

Siden 2015 har det vært en stabil lønnsutvikling for prosjektledere. Fra 2015 til 2016 steg lønnen med 2,1%, mens den fra 2016 til 2017 steg 2,4% fra 759.400kr til 777.840kr.

Er du interessert i å vite hva du kan tjene som selvstendig prosjektleder kan du lage en profil på Flexify her. Da får du tilsendt oppdrag som passer din profil og dine lønnsforventninger.

Det er veldig stor forskjell på hvilken lønn kvinner og menn har som prosjektleder i 2017. Menn tjener i snitt 844.080kr, så mye som 20% mer enn kvinner som i snitt har en lønn på 703.560kr. Den øverste kvartilen (de 25% med høyeste lønn) hadde i 2017 en gjennomsnittslønn på 868.920kr. Det er 46% mer enn den nederste kvartilen (de 25% som tjener minst) som hadde en gjennomsnittslønn på 594.960kr i året. Dette er representert i grafen under. Det er med andre ord veldig stor lønnsforksjell mellom de som tjener mest og minst som prosjektledere.

Frilanser eller konsulent? Lag en profil, sett din timepris og bli kontaktet av spennende bedrifter allerede i dag!
Les mer her
Gjennomsnittslønn:
777.840kr
Prosjektleder lønn
Nedre kvartil:
594.960kr
Øvre Kvartil:
868.920kr

Hvordan få høyere lønn som prosjektleder?

Er du prosjektleder er det flere faktorer som påvirker din lønn:

  • Sektor
  • Spesialisering
  • Erfaringsnivå

Den første, og kanskje viktigste, faktoren som kan gi høyere lønn som prosjektleder er hvilken sektor du jobber innenfor. Tall fra Tekna viser at i deres medlemsmasse så har de som jobber i privat sektor 12% høyere lønn enn de som jobber i offentlig sektor. Dette gjelder for personer med 0-4 års erfaring. Denne ulikheten forsterkes betydelig med lenger erfaring. Ser vi på kandidater med 20+ års erfaring er forskjellen så stor som 37%. Er du prosjektleder, spesielt med lang erfaring, og ønsker høyere lønn kan det derfor være lurt å finne spennende og givende arbeidsmuligheter i privat næringsliv. For mange er frihet og varierte arbeidsoppgaver også veldig viktig. Et annet alternativ som flere og flere vurderer er derfor å starte som selvstendig konsulent, noe som også kan bidra til økt inntekt. Dette dekkes i mer detalj i neste avsnitt.

En tydelig spesialisering vil også kunne gi økt lønn som prosjektleder. Her er det viktig å trekke frem at noen områder er mer attraktive hos oppdragsgivere enn andre, som for eksempel prosjektlederer med spesialisering innenfor IT. Ønsker du å øke lønnen din som prosjektleder kan det derfor være lurt å utvikle ferdighetene innenfor dette området eller utvikle deg fra mer operative stillinger til å kunne være selvstendig prosjektleder.

Den tredje faktoren som kan påvirke din lønn som prosjektleder er erfaringsnivå. Den samme statistikken fra Tekna viser at personer med 5-9 års erfaring tjener 20% mer enn kandidater i deres medlemsmasse med 0-4 års erfaring. Mer at dette er tall fra privat sektor hvor lønnsveksten som regel er sterkest. Husk derfor å sjekke din lønn som prosjektleder mot andre med tilsvarende erfaring. Hvis du har betydelig lavere lønn kan det være et tegn på at du kan sette opp prisen hvis du jobber som selvstendig konsulent, eller at denne forskjellen kan være et godt utgangspunkt for en lønnsforhandling med arbeidsgiver. Hvis du kunne tenkte deg å jobbe som selvstendig konsulent eller er på jakt etter oppdrag som prosjektleder kan du enkelt finne dette på Flexify.

Frilanser eller konsulent?
Lag en profil på Flexify, sett din egen timepris og motta oppdrag fra spennende selskaper
Lag en profil nå

Lønn som selvstendig prosjektleder vs ansatt prosjektleder?

Flere og flere prosjektleder velger å jobbe som selvstendig konsulent på oppdragsbasis, noe som kan resultere i større frihet og høyere lønn. Tall fra Payoneer viser at selvstendige konsulenter i snitt tjener 17% mer enn ansatte i tilsvarende roller, noe som gjør dette til et attraktivt valg for mange prosjektledere. Ser vi på tall fra 2017 vil en prosjektleder med en gjennomsnittlig lønn på 777.840kr i året i dette tilfellet få en ekstrainntekt på 132.233kr i året. Ser vi på dette som en timelønn for prosjektleder er dette en økning fra 432kr/t til 506kr/t.

Økt lønn er likevel bare én av mange grunner til at flere og flere velger å jobbe som selvstendig prosjektleder på oppdragsbasis. I en undersøkelse gjennomført av Fresh Books oppgir 2700 freelancere og selvstendige konsulenter andre viktige grunner til at de velger denne arbeidsformen:

  • Du er din egen sjef, men stor påvirkning på egen arbeidshverdag
  • Bredt spenn oppdragstyper og selskaper man jobber for
  • Mulighet for å fokusere på større faglig utvikling

Tilfredshet blant selvstendige prosjektledere

Mange prosjektledere i tradisjonelle selskaper vurderer å starte som selvstendig konsulent på oppdragsbasis, med de fordeler og ulemper det fører med seg. Mange er likevel usikre på om de vil trives i den nye arbeidshverdagen. Forskning fra Ipse, en interesseorganisasjon for selvstendige konsulenter i UK, viser at det ikke er noen grunn til bekymring. I deres undersøkelse oppgir så mange som 84% av alle freelancere og selvstendige konsulenter at de er fornøyd med sin arbeidssituasjon. Dette er ikke bare på grunn av større frihet i hverdagen, men også større glede og motivasjon for arbeidsoppgaver.

Skulle du ta steget å fra ansatt til selvstendig konsulent er det likevel noen økonomiske aspekter det er verdt å notere seg. Som ansatt vil arbeidsgiver som regel betale feriepenger, pensjon og forsikring. Dette er viktig å regne med når du sammenligner din lønnsinntekt med inntekten du kan få som freelancer eller selvstendig konsulent. Selv om det virker enkelt at arbeidsgiver tar seg av dette ser vi likevel at snittinntekten hos freelancere og selvstendige konsulenter på Flexify.no er rundt 478kr per time. Dette tilsvarer en årslønn på 860.400kr. Med denne inntekten kan de fleste selv sette av til ferie og pensjon og ha mer igjen enn om man var ansatt. Flexify betaler i tillegg forsikring for alle som gjør oppdrag gjennom vår plattformen, så det er tatt hånd om.

Hvordan finne jobb som prosjektleder?

Vil du ha fast stilling som prosjektleder anbefaler vi finn.no som et utgangspunkt for jobbjakten. Ønsker du mer frihet (og kanskje bedre lønn) ved å jobbe som selvstendig prosjektleder finnes det ulike muligheter med sine fordeler og ulemper:

  • Få oppdrag gjennom direktesalg eller via anbefaling
  • Finne oppdrag gjennom konsulentformidlere
  • Få tilgang til oppdrag på Flexify

De fleste prosjektledere som jobber som selvstendig konsulent finner oppdrag gjennom direktesalg eller via anbefaling. Fordelen med dette er at oppdragsgiver kan ha  fått en anbefaling på forhånd, noe som kan gjøre det enklere å inngå en avtale og få riktig betalt. Ulempen er at du som selvstendig prosjektleder må gjøre alt administrasjonsarbeidet selv, fra fakturering til kontrakter. Dette kommer i tillegg til salgsjobben som for de fleste tar veldig mye tid og som kan gi et usikkert inntektsgrunnlag i perioder.

En annen mulighet som noen benytter seg av er å finne oppdrag via konsulentformidlere. Dette er som regel enkeltpersoner fra den aktuelle bransjen eller rekrutteringsbransjen som har sitt eget mini-nettverk av konsulenter og oppdragsgivere. Fordelen med denne løsningen er at du som selvstendig konsulent ikke må gjøre salgsjobben selv. Ulempen er at de ofte tar et høyt påslag som reduserer din inntekt. I tillegg sitter du her også med mye av administrasjonsarbeidet og er heller ikke sikret et fullstendig bilde av oppdragsgivere i markedet.

En mulighet som mange selvstendige prosjektledere benytter er å få oppdrag, et faglig nettverk og administrativ oppfølging gjennom Flexify. Flexify har på kort tid blitt Norges største plattform for selvstendige konsulenter og tar seg av mye av administrasjonsarbeidet for sine prosjektledere som de formidler til små og store kunder. For kandidatene på plattformen sørger Flexify for en jevn strøm av spennende oppdrag, i tillegg til at de tar seg av fakturering, forsirking og kontrakter.

Bli en del av Norges største nettverk av frilansere og konsulenter
Les mer her

Alle lønnsguider