DEN KOMPLETTE LØNNSGUIDEN

Økonom lønn i 2017 / 2018

Lønn som økonom:

667.440
kr/år
Nedre kvartil:
500.040kr
Øvre kvartil:
770.040kr

Hva tjener en økonom?

Tall fra SSB viser at i 2017 hadde en økonom (omtalt som "regnskapsrådgiver" hos SSB) i snitt en lønn på 667.440kr. Dette er gjennomsnittstall på tvers av bransje og antall år med erfaring.

Er du interessert i å vite hva du kan tjene som selvstendig økonom kan du lage en profil på Flexify her. Da får du tilsendt oppdrag som passer din profil og dine lønnsforventninger.

Lønnsutviklingen for økonomer har vært rundt inflasjonen de siste årene. Fra 2015 til 2016 økte lønnen med 2%, mens den fra 2016 til 2017 økte med 3% fra 648.000kr til 667.440kr.

Det er stor forskjell på den gjennomsnittlige lønnen kvinnelige og mannlige økonomer hadde i 2017. Menn tjente i snitt 729.360kr, som tilsvarer 19% mer enn de kvinnelig økonomene som på sin side hadde en lønn på 612.240kr. De 25% av økonomene som tjente mest (den øvre kvartilen) hadde i 2017 en snittlønn på 770.040kr. Det er betydelig mer enn de 25% av økonomer som tjente minst (den nederste kvartilen) som hadde en gjennomsnittslønn på 476.520kr i året. Dette er er vist i grafen avbildet under. Det er med andre ord stor forskjell (38,5%) på de som tjente mest og minst som Økonomer i Norge i 2017

Frilanser eller konsulent? Lag en profil, sett din timepris og bli kontaktet av spennende bedrifter allerede i dag!
Les mer her
Gjennomsnittslønn:
667.440kr
Økonom lønn
Nedre kvartil:
500.040kr
Øvre Kvartil:
770.040kr

Hvordan få høyere lønn som økonom?

Som økonom er det flere faktorer du kan påvirke for å få økt lønn:

  • Sektor du jobber i
  • Ditt erfaringsnivå
  • Din spesialisering
  • Salgsferdigheter

Den første faktoren som kan påvirke din lønn er hvilken sektor du jobber innenfor. Tall fra Tekna viser at de som jobber i privat sektor har 12% høyere lønn enn de som velger å jobber i offentlig sektor. Dette gjelder for personer i deres medlemsmasse med 0-4 års erfaring og en helt tilsvarende stilling. Dette forsterkes også med lenger erfaring, noe det er verdt å merke seg. Ser vi på kandidater med 20+ års erfaring er lønnsforskjellen så stor som 37%, noe som kan tilsvare flere hundre tusen kroner i året. Er du Økonom, spesielt med lang erfaring, og ønsker sikte deg inn mot stillinger med høyere lønn kan det med andre ord være en idé å se etter givende muligheter i privat næringsliv. Et annet alternativ som flere vurderer er å starte som selvstendig økonom, noe som også kan bidra til økt inntekt og en mer fleksibel arbeidshverdag. Dette dekker vi i neste avsnitt.

En annen faktor som kan påvirke din lønn som økonom er erfaringsnivå i bransjen eller rollen du innehar. Tall fra samme undersøkelse hos Tekna viser at ansatte med 5-9 års erfaring i snitt tjener 20% mer enn de med kun 0-4 års erfaring. Dette er statistikk fra privat sektor hvor lønnsveksten er sterkest. Husk derfor å sjekke om du har riktig lønn som Økonom ved å sammenligne ditt lønnsnivå med andre som har tilsvarende erfaring i Økonombransjen. Hvis du har en lavere lønn enn sammenlignbare Økonomer kan det være et tegn på at du kan sette opp prisen hvis du jobber som selvstendig Økonom eller bruke dette som godt utgangspunkt for en lønnsforhandling med arbeidsgiver. Hvis du kunne tenkte deg å jobbe som selvstendig Økonom eller er på jakt etter oppdrag som Økonom kan du finne dette på Flexify.

En tydelig spesialisering vil også kunne påvirke lønnen positivt. Det er viktig å understreke at noen områder er mer attraktive hos oppdragsgivere og arbeidsgivere enn andre, som for eksempel Økonomer med spesialisering i dataanalyse og lean-metodikk. Ønsker du å øke sjansen for bedre lønn kan det derfor være lurt å utvikle ferdighetene innenfor disse områdene.

Salgsferdigheter er den siste faktoren vi ønsker å trekke frem som vil kunne bestemme om du lykkes som Økonom i lengden. Salg er en viktig del av Økonomyrket og de som tjener mest har ofte utviklet denne ferdigheten over mange år. Et godt forohold til kunden bygget på tillitt er for mange grunnlaget for et godt salg, hvor målet er at begge parter skal komme godt ut av oppdraget.

Frilanser eller konsulent?
Lag en profil på Flexify, sett din egen timepris og motta oppdrag fra spennende selskaper
Lag en profil nå

Lønn som selvstendig økonom vs ansatt intern økonom?

Flere og flere Økonomer velger å jobbe selvstendig på oppdragsbasis, noe som i mange tilfeller kan gi høyere lønn. Tall fra Payoneer viser at selvstendige Økonomer i snitt tjener 17% mer enn ansatte i tilsvarende roller, noe som har gjort dette til et attraktivt alternativ for mange. For en Økonom eller organisasjonsrådgiver med en gjennomsnittlig lønn på 625.800kr i året tilsvarer disse 17% en ekstra lønn på 106.386kr i året. Ser vi på dette som en timelønn for Økonomer er dette et økning fra 348 kroner per time til 407 kroner per time.

Økt lønn er likevel bare én av flere grunner til at flere og flere velger å jobbe som selvstendig Økonom. I en undersøkelse gjennomført av Fresh Books oppgir 2700 freelancere og selvstendige Økonomer andre viktige årsaker til at de velger denne arbeidsformen:

  • Økt frihet og fleksibilitet
  • Bredt oppdragstyper og fagfelt
  • Større mulighet for å sette av tid til faglig utvikling

Hvordan regne om fra årslønn til timelønn?

Som ansatt får du som regel oppgitt en månedslønn eller årslønn. For å sammenligne med det du kunne tjent som selvstendig Økonom er det praktisk å kunne regne om fra årslønn til timelønn eller fra månedslønn til timelønn. Dette kan gjøres veldig enkelt på følgende måte:

Tar vi en tilfeldig årslønn på 540.000kr deler man denne på antall arbeidstimer i året. Arbeidstimer i året varierer med yrker og fridager, men det er vanlig å bruke 1800 timer som et grovt estimat. Med dette får vi en lønn på 300kr per time, før skatt.

Har du en tilsvarende månedslønn på 45.000kr så kan man på samme måte dele denne på antall arbeidstimer i måneden. Et vanlig estimat på dette er 150 timer, og deler du månedslønnen på 150 timer får du en lønn på 300kr per time (akkurat det samme som årslønnsregnestykket).

Skal du sammenligne lønn som selvstendig Økonom og ansatt Økonom er det noen andre faktorer det er verdt å merke seg. Som ansatt vil arbeidsgiver som regel betale feriepenger, pensjon og forsikring for deg som arbeidstaker. For enkelte er det enklere at arbeidsgiver tar seg av dette, men vi ser likevel at snittinntekten hos freelancere og selvstendige Økonomer på Flexify er rundt 478kr per time. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årslønn på 860.400kr. Med denne inntekten kan mange selv sette av til ferie og pensjon og ha mer igjen enn om man var ansatt som intern Økonom. Flexify betaler i tillegg forsikring for alle som gjør oppdrag gjennom plattformen, så det er tatt hånd om.

Hvordan finne jobb som selvstendig økonom / analytiker?

Ønsker du en tradisjonell jobb som økonom anbefaler vi finn.no som et utgangspunkt for jobbjakten. Ønsker du mer frihet (og kanskje bedre lønn) ved å jobbe som selvstendig Økonom finnes det mange spennende muligheter med tilhørende fordeler og ulemper:

  • Finne oppdrag gjennom konsulentformidlere
  • Få oppdrag gjennom direktesalg eller via anbefaling
  • Få tilgang til oppdrag på Flexify

Mange selvstendige Økonomer prøver i dag å finne oppdrag via Konsulentformidlere. De som driver disse byråene er som regel enkeltpersoner fra den aktuelle bransjen eller rekrutteringsbransjen som har sitt eget mini-nettverk av Økonomer og oppdragsgivere. Fordelen med denne løsningen for deg som Økonom er at du ikke må gjøre salgsjobben selv. Ulempen er at de ofte tar et relativt høyt påslag som reduserer din inntekt. I tillegg sitter du her også med mesteparten av administrasjonsarbeidet og er heller ikke sikret et fullstendig bilde av oppdragsgivere i markedet.

Den andre kanalen flere selvstendig Økonomer benytter seg av er å finne sine oppdrag gjennom direktesalg eller via anbefaling. Fordelen med dette er at oppdragsgiver kan ha  fått en anbefaling av deg, noe som kan gjøre det enklere å inngå en avtale. Det er heller ingen påslag som reduserer din lønn når du gjør hele jobben selv. Ulempen er at du som selvstendig Økonom må gjøre alt administrasjonsarbeidet, som fakturering og kontrakter. Dette kommer i tillegg til salgsjobben som for mange tar veldig mye tid og ressurser.

En mulighet som mange selvstendige Økonomer i Norge benytter seg av er å få oppdrag og administrasjonsstøtte direkte gjennom Flexify. Flexify har på kort tid blitt Norges største plattform for freelancere og selvstendige Økonomer og tar seg av mye av administrasjonsarbeidet for sine "flexere". For de kvalitetssikrede Økonomene på plattformen sørger Flexify for en jevn strøm av spennende Økonomoppdrag. De tar seg også av fakturering og kontrakter, i tillegg til forsikring gjennom en spesialavtale med IF forsikring som gjør at alle flexere har gratis yrkesskadeforsikring når de gjør oppdrag gjennom Flexify.

Bli en del av Norges største nettverk av frilansere og konsulenter
Les mer her

Alle lønnsguider