DEN KOMPLETTE LØNNSGUIDEN

Konsulent lønn i 2017 / 2018

Lønn som konsulent:

625.800
kr/år
Nedre kvartil:
476.520kr
Øvre kvartil:
660.000kr

Hva tjener en konsulent?

Tall fra SSB viser at i 2017 hadde en konsulent (omtalt som "Organisasjonsrådgiver") i snitt lønn på 625.800kr. Dette er gjennomsnittstall på tvers av kjønn og antall år med erfaring som konsulent.

Er du interessert i å vite hva du kan tjene som selvstendig konsulent kan du lage en profil på Flexify her. Da får du tilsendt oppdrag som passer din profil og dine lønnsforventninger.

Lønnsutviklingen for konsulenter har vært relativt beskjeden de siste årene. Fra 2015 til 2016 økte lønnen med 2,81%, mens den fra 2016 til 2017 økte med 1,66% fra 615.600kr til 625.800kr.

Det er veldig stor forskjell på hvilken lønn kvinnelige og mannlige konsulenter hadde i 2017. De mannlige konsulentene tjente i snitt 715.320kr, noe som er 29% mer enn de kvinnelig konsulentene som på sin side hadde en lønn på 555.720kr. De 25% av konsulentene som tjente mest (den øverste kvartilen) hadde i 2017 en gjennomsnittslønn på 660.000kr. Det er vesentlig mer enn de 25% av konsulentene som tjente minst (den nederste kvartilen) som hadde en gjennomsnittslønn på 476.520kr i året. Dette er er vist i grafen avbildet under. Det er med andre ord stor forskjell (38,5%) på de som tjente mest og minst som konsulenter i Norge i 2017.

Frilanser eller konsulent? Lag en profil, sett din timepris og bli kontaktet av spennende bedrifter allerede i dag!
Les mer her
Gjennomsnittslønn:
625.800kr
Konsulent lønn
Nedre kvartil:
476.520kr
Øvre Kvartil:
660.000kr

Hvordan få høyere lønn som konsulent?

Som konsulent er det flere faktorer du kan påvirke for å få økt lønn:

  • Sektor du jobber i
  • Ditt erfaringsnivå
  • Din spesialisering
  • Salgsferdigheter

Den første faktoren som kan påvirke din lønn er hvilken sektor du jobber innenfor. Tall fra Tekna viser at de som jobber i privat sektor har 12% høyere lønn enn de som velger å jobber i offentlig sektor. Dette gjelder for personer i deres medlemsmasse med 0-4 års erfaring og en helt tilsvarende stilling. Dette forsterkes også med lenger erfaring, noe det er verdt å merke seg. Ser vi på kandidater med 20+ års erfaring er lønnsforskjellen så stor som 37%, noe som kan tilsvare flere hundre tusen kroner i året. Er du konsulent, spesielt med lang erfaring, og ønsker sikte deg inn mot stillinger med høyere lønn kan det med andre ord være en idé å se etter givende muligheter i privat næringsliv. Et annet alternativ som flere vurderer er å starte som selvstendig konsulent, noe som også kan bidra til økt inntekt og en mer fleksibel arbeidshverdag. Dette dekker vi i neste avsnitt.

En annen faktor som kan påvirke din lønn som konsulent er erfaringsnivå i bransjen eller rollen du innehar. Tall fra samme undersøkelse hos Tekna viser at ansatte med 5-9 års erfaring i snitt tjener 20% mer enn de med kun 0-4 års erfaring. Dette er statistikk fra privat sektor hvor lønnsveksten er sterkest. Husk derfor å sjekke om du har riktig lønn som konsulent ved å sammenligne ditt lønnsnivå med andre som har tilsvarende erfaring i konsulentbransjen. Hvis du har en lavere lønn enn sammenlignbare konsulenter kan det være et tegn på at du kan sette opp prisen hvis du jobber som selvstendig konsulent eller bruke dette som godt utgangspunkt for en lønnsforhandling med arbeidsgiver. Hvis du kunne tenkte deg å jobbe som selvstendig konsulent eller er på jakt etter oppdrag som konsulent kan du finne dette på Flexify.

En tydelig spesialisering vil også kunne påvirke lønnen positivt. Det er viktig å understreke at noen områder er mer attraktive hos oppdragsgivere og arbeidsgivere enn andre, som for eksempel konsulenter med spesialisering i dataanalyse og lean-metodikk. Ønsker du å øke sjansen for bedre lønn kan det derfor være lurt å utvikle ferdighetene innenfor disse områdene.

Salgsferdigheter er den siste faktoren vi ønsker å trekke frem som vil kunne bestemme om du lykkes som konsulent i lengden. Salg er en viktig del av konsulentyrket og de som tjener mest har ofte utviklet denne ferdigheten over mange år. Et godt forohold til kunden bygget på tillitt er for mange grunnlaget for et godt salg, hvor målet er at begge parter skal komme godt ut av oppdraget.

Frilanser eller konsulent?
Lag en profil på Flexify, sett din egen timepris og motta oppdrag fra spennende selskaper
Lag en profil nå

Lønn som selvstendig konsulent vs ansatt intern konsulent

Flere og flere konsulenter velger å jobbe selvstendig på oppdragsbasis, noe som i mange tilfeller kan gi høyere lønn. Tall fra Payoneer viser at selvstendige konsulenter i snitt tjener 17% mer enn ansatte i tilsvarende roller, noe som har gjort dette til et attraktivt alternativ for mange. For en konsulent eller organisasjonsrådgiver med en gjennomsnittlig lønn på 625.800kr i året tilsvarer disse 17% en ekstra lønn på 106.386kr i året. Ser vi på dette som en timelønn for konsulenter er dette et økning fra 348 kroner per time til 407 kroner per time.

Økt lønn er likevel bare én av flere grunner til at flere og flere velger å jobbe som selvstendig konsulent. I en undersøkelse gjennomført av Fresh Books oppgir 2700 freelancere og selvstendige konsulenter andre viktige årsaker til at de velger denne arbeidsformen:

  • Økt frihet og fleksibilitet
  • Bredt oppdragstyper og fagfelt
  • Større mulighet for å sette av tid til faglig utvikling

Hvordan regne om fra årslønn til timelønn

Som ansatt får du som regel oppgitt en månedslønn eller årslønn. For å sammenligne med det du kunne tjent som selvstendig konsulent er det praktisk å kunne regne om fra årslønn til timelønn eller fra månedslønn til timelønn. Dette kan gjøres veldig enkelt på følgende måte:

Tar vi en tilfeldig årslønn på 540.000kr deler man denne på antall arbeidstimer i året. Arbeidstimer i året varierer med yrker og fridager, men det er vanlig å bruke 1800 timer som et grovt estimat. Med dette får vi en lønn på 300kr per time, før skatt.

Har du en tilsvarende månedslønn på 45.000kr så kan man på samme måte dele denne på antall arbeidstimer i måneden. Et vanlig estimat på dette er 150 timer, og deler du månedslønnen på 150 timer får du en lønn på 300kr per time (akkurat det samme som årslønnsregnestykket).

Skal du sammenligne lønn som selvstendig konsulent og ansatt konsulent er det noen andre faktorer det er verdt å merke seg. Som ansatt vil arbeidsgiver som regel betale feriepenger, pensjon og forsikring for deg som arbeidstaker. For enkelte er det enklere at arbeidsgiver tar seg av dette, men vi ser likevel at snittinntekten hos freelancere og selvstendige konsulenter på Flexify er rundt 478kr per time. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årslønn på 860.400kr. Med denne inntekten kan mange selv sette av til ferie og pensjon og ha mer igjen enn om man var ansatt som intern konsulent. Flexify betaler i tillegg forsikring for alle som gjør oppdrag gjennom plattformen, så det er tatt hånd om.

Hvordan finne jobb som selvstendig konsulent

Ønsker du en tradisjonell jobb som konsulent i et konsulentselskap anbefaler vi finn.no som et utgangspunkt for jobbjakten. Ønsker du mer frihet (og kanskje bedre lønn) ved å jobbe som selvstendig konsulent finnes det mange spennende muligheter med tilhørende fordeler og ulemper:

  • Finne oppdrag gjennom konsulentformidlere
  • Få oppdrag gjennom direktesalg eller via anbefaling
  • Få tilgang til oppdrag på Flexify

Mange selvstendige konsulenter prøver i dag å finne oppdrag via konsulentformidlere. De som driver disse byråene er som regel enkeltpersoner fra den aktuelle bransjen eller rekrutteringsbransjen som har sitt eget mini-nettverk av konsulenter og oppdragsgivere. Fordelen med denne løsningen for deg som konsulent er at du ikke må gjøre salgsjobben selv. Ulempen er at de ofte tar et relativt høyt påslag som reduserer din inntekt. I tillegg sitter du her også med mesteparten av administrasjonsarbeidet og er heller ikke sikret et fullstendig bilde av oppdragsgivere i markedet.

Den andre kanalen flere selvstendig konsulenter benytter seg av er å finne sine oppdrag gjennom direktesalg eller via anbefaling. Fordelen med dette er at oppdragsgiver kan ha  fått en anbefaling av deg, noe som kan gjøre det enklere å inngå en avtale. Det er heller ingen påslag som reduserer din lønn når du gjør hele jobben selv. Ulempen er at du som selvstendig konsulent må gjøre alt administrasjonsarbeidet, som fakturering og kontrakter. Dette kommer i tillegg til salgsjobben som for mange tar veldig mye tid og ressurser.

En mulighet som mange selvstendige konsulenter i Norge benytter seg av er å få oppdrag og administrasjonsstøtte direkte gjennom Flexify. Flexify har på kort tid blitt Norges største plattform for freelancere og selvstendige konsulenter og tar seg av mye av administrasjonsarbeidet for sine "flexere". For de kvalitetssikrede konsulentene på plattformen sørger Flexify for en jevn strøm av spennende konsulentoppdrag. De tar seg også av fakturering og kontrakter, i tillegg til forsikring gjennom en spesialavtale med IF forsikring som gjør at alle flexere har gratis yrkesskadeforsikring når de gjør oppdrag gjennom Flexify.

Bli en del av Norges største nettverk av frilansere og konsulenter
Les mer her

Alle lønnsguider