DEN KOMPLETTE LØNNSGUIDEN

Java utvikler lønn i 2017 / 2018

Lønn som java utvikler:

678.000
kr/år
Nedre kvartil:
526.200kr
Øvre kvartil:
781.320kr

Hva tjener en java utvikler?

Tall fra SSB viser at en java utvikler i 2017 hadde en lønn på 678.000kr. Dette er på tvers av alle sektorer og erfaringsnivåer.

Er du interessert i å vite hva du kan tjene som selvstendig java-utvikler kan du lage en profil på Flexify her. Da får du tilsendt oppdrag som passer din profil og dine lønnsforventninger.

Det er stor lønnsforskjell mellom menn og kvinner i dette yrket. Menn tjener i snitt 682.920kr i året, 8% mer enn kvinner som i snitt tjener 632.040kr i året. Som grafen under viser har den øverste kvartilen (de 25% med høyeste lønn) en gjennomsnittslønn på 781.320kr. Den nederste kvartilen har på den andre siden en lønn på 526.200kr i året. Som java utvikler i 2017 var det med andre ord stor forskjell på de som tjente mest og mist.

Ser vi på lønnsutviklingen de siste tre årene har den vært positiv og godt over inflasjon på 3% i snitt. Det betyr også at du som java utvikler har hatt en positiv reallønnsvekst de siste årene, noe som kan være med på å gjøre dette til et enda mer populært yrke.

Frilanser eller konsulent? Lag en profil, sett din timepris og bli kontaktet av spennende bedrifter allerede i dag!
Les mer her
Gjennomsnittslønn:
678.000kr
Java utvikler lønn
Nedre kvartil:
526.200kr
Øvre Kvartil:
781.320kr

Hvordan få høyere lønn som java utvikler

Er du java utvikler er det mange faktorer som bestemmer din lønn. Dette er noen av de viktigste:

  • Utdanningsnivå
  • Erfaringsnivå
  • Spesialisering
  • Sektor

Generelt sett vil høyere utdanning innenfor fagfeltet programmering påvirke lønnen positivt. Tall fra SSB viser at arbeidstakere med masterutdannelse i snitt tjener 12% mer enn de med bachelorutdannelse, noe som vil påvirke de fleste java utviklere. Ønsker du derfor høyere lønn kan etterutdanning vært lurt, eventuelt kurs som gir deg riktige kvalifikasjoner for drømmejobben. Husk likevel at du i utdanningsperioden som regel ikke tjener noe, og at dette må tas med i beregningen for om du kommer best ut av dette.

En annen faktor som påvirker din lønn som java utvikler er erfaringsnivå. Tall fra Tekna viser at deres medlemmer med 5-9 års erfaring tjener 20% mer enn de med 0-4 års erfaring. Erfaring er noe som må jobbes for over tid - her finnes det ingen snarveier. For å sikre at du har riktig lønn som programmerer er det likevel viktig at du sjekker ditt lønnsnivå mmot andre med tilsvarende erfaringsnivå. Har du betydelig lavere lønn kan det være utgangspunkt for en lønnsforhandling med arbeidsgiver eller et tegn på at du kan sette opp prisen hvis du jobber som frilanser eller selvstendig konsulent. Hvis du er på jakt etter oppdrag som freelance java utvikler kan du finne dette og et bredt faglig nettverk på flexify.no.

Spesialisering vil også påvirke din lønn som java utvikler. Enkelte områder er mer attraktive enn andre, som for eksempel java utviklere med spesialisering innenfor frontend og app-utvikling. Ønsker du å øke lønnen din kan det derfor være lurt å lære seg mer om disse fagområdene.

Den siste faktoren vi ønsker å trekke frem her som kan påvirke din lønn som java utvikler er hvilken sektor du jobber innenfor. Tall fra Tekna viser at du som arbeidstaker i privat sektor har en 12% høyere lønn enn i tilsvarende offentlig stilling. Dette gjelder for personer med 0-4 års erfaring. Denne forskjellen forsterker seg for personer med mer erfaring, og er så stor som 37% for arbeidstakere med 20+ års erfaring. Som java utvikler på jakt etter høy lønn kan det derfor være verdt å undersøke jobbmulighetene i det private næringsliv. Det kan også være en god idé å undersøke om du kan jobbe som frilanser eller selvstendig konsulent, som vi skriver mer om i neste avsnitt.

Frilanser eller konsulent?
Lag en profil på Flexify, sett din egen timepris og motta oppdrag fra spennende selskaper
Lag en profil nå

Lønn som ansatt java utvikler vs freelance java utvikler

Tall fra Paynoeer viser at freelancere i snitt tjener 17% mer enn tilsvarende kandidater som er ansatt. For en java utvikler i Norge med en gjennomsnittlig lønn på 678.000kr i året tilsvarer dette en ekstra lønn på 115.260kr i året. Regnet i timelønn for en java utvikler tilsvarer dette en økning fra 377kr/t til 441kr/t.

Dette er likevel ikke den eneste grunnen til å jobbe som freelance java utvikIer. I følge en undersøkelse gjennomført av
blant 2700 freelancere og selvstendige konsulenter er det flere grunner til å velge denne arbeidsformen:

  • Større frihet over egen arbeidshverdag (kan jobbe hjemmefra om ønskelig)
  • Mulighet til å velge oppdragsgiver og oppdragstype selv
  • Mulighet for å fokusere på større faglig utvikling i perioder (kurs eller studier)

Hvordan regne om fra årslønn til timelønn for java utviklere

Som ansatt som utvikler i et selskap får man som regel oppgitt lønnen sin per måned eller år. For å kunne sammenligne med det du kunne tjent som freelance java utviklerer det fint å kunne regne om fra månedslønn til timelønn eller årslønn til timelønn. Dette gjør vi enkelt på denne måten:

Har du en månedslønn på 45.000kr deler man denne på antall arbeidstimer per måned. Et vanlig estimat på antall arbeidstimer i måneden er 150 timer, og deler du månedslønnen på 150 timer får du en timepris på 300kr.

Med en tilsvarende årslønn på 540.000kr deler du denne på antall arbeidstimer i året. Her er det vanlig å bruke 1800 timer som et estimat, selv om dette varierer fra yrke til yrke. Med dette får vi også en timelønn på 300kr.

Er du ansatt er det arbeidsgiver som betaler feriepenger, pensjon og forsikring. Skal du jobbe som selvstendig konsulent er det viktig å ta dette med i beregningen når du sammenligner med timeprisen du setter til kunde. Likevel ser vi at snittinntekten hos selvstendige konsulenter og freelancere på Flexify er rundt 478kr per time, noe som gir en årslønn rundt 860.000kr. Selv trukket fra ferie og pensjonssparing kommer mange bedre ut med dette inntektsgrunnlaget. I tillegg har Flexify gratis forsikring for alle som gjør oppdrag gjennom vår plattform.

Hvordan finne jobb som java utvikler

Ønsker du å finne fast jobb som java utvikler, for eksempel i et IT-selskap, er finn.no for mange det beste stedet å starte. Ønsker du å jobbe som freelancer eller selvstendig konsulent finnes det noen ulike muligheter:

  • Finne oppdrag gjennom bekjente eller via referanser
  • Finne oppdrag på internasjonale plattformer som Upwork og Toptal
  • Finne oppdrag på Flexify

Den mest brukte måten for å finne oppdrag som freelancer utvikler i Norge er gjennom bekjente eller via referanser. Fordelen med dette er at du kan være heldig og gå fra oppdrag til oppdrag uten å bruke mye tid på salg. Dette er gitt at alle oppdrag er en suksess og at bedriftene fortsatt har samme behov. Ulempen er at du må gjøre mye av administrasjonsarbeidet selv, som fakturering og kontrakter, og at dette ikke alltid vil være tilgjengelig for unge utviklere med mindre erfaring.

En annen mulighet er å finne oppdrag gjennom internasjonale plattformer som Upwork, Toptal eller de utallige andre mulighetene for internasjonale prosjekter. Fordelen med dette er at det er relativt enkelt å komme i gang og at disse plattformene i mange tilfeller tar en del av administrasjonsarbeidet for deg. Ulempen er at det ofte er veldig stor priskonkurranse og at du sjelden får jobbe med oppdragsgivere i Norge. Dette gir deg lavere lønn og en mer utfordrende samarbeidsform enn om du kunne møtt kunden på kontoret Oslo.

En relativt ny mulighet i Norge er å finne oppdrag gjennom Flexify.no. Flexify er Norges største plattform for freelancere og selvstendige konsulenter. For våre flexere, som vi kaller personene som er kvalitetssikret av oss, sørger vi for en jevn strøm av spennende oppdrag og veldig enkel administrasjon. Vi tar oss av fakturering, kontrakter og har en avtale med If som gjør at alle våre flexere har gratis yrkesskadeforsikring når de gjør oppdrag gjennom oss.

Bli en del av Norges største nettverk av frilansere og konsulenter
Les mer her

Alle lønnsguider