DEN KOMPLETTE LØNNSGUIDEN

Grafisk designer lønn i 2017 / 2018

Lønn som grafisk designer:

526.680
kr/år
Nedre kvartil:
432.000kr
Øvre kvartil:
600.000kr

Hva tjener en grafisk designer?

Tall fra SSB viser at en grafisk designer i snitt hadde en lønn på 526.680kr i 2017. Dette er gjennomsnittstall på tvers av kjønn og antall år med erfaring som grafisk designer.

Er du interessert i å vite hva du kan tjene som frilans designer kan du lage en profil på Flexify her. Da får du tilsendt oppdrag som passer din profil og dine lønnsforventninger.

Lønnsutviklingen for grafisk designere har variert en del de siste årene. Fra 2015 til 2016 økte lønnen med 1,44%, mens den fra 2016 til 2017 økte med 3,76% fra 507.600kr til 526.680kr. 

Det er relativt stor forskjell på hvilken lønn kvinner og menn har som grafisk designer, i hvert fall i 2017. De mannlige grafisk designerene tjente i snitt 544.320kr, noe som er 8% mer enn de kvinnelig grafisk designerne som på sin side hadde en lønn på 505.920kr. De 25% av grafisk designere som tjente mest (den øverste kvartilen) hadde i 2017 en gjennomsnittslønn på akkurat 600.000kr. Det er vesentlig mer enn de 25% av grafisk designerene som hadde lavest lønn (den nederste kvartilen), som i snitt tjente 432.000kr i året. Dette er er vist i grafen avbildet under. Det er med andre ord stor forskjell (38,9%) på de som hadde høyest og lavest lønn som grafisk designer i Norge i 2017.

Frilanser eller konsulent? Lag en profil, sett din timepris og bli kontaktet av spennende bedrifter allerede i dag!
Les mer her
Gjennomsnittslønn:
526.680kr
Grafisk designer lønn
Nedre kvartil:
432.000kr
Øvre Kvartil:
600.000kr

Hvordan få høyere lønn som grafisk designer?

Som grafisk designer er det flere faktorer du kan påvirke for å få økt lønn:

  • Sektor du jobber i
  • Ditt erfaringsnivå
  • Din spesialisering
  • Utdanningsnivå

Den første faktoren som kan påvirke din lønn er hvilken sektor du jobber innenfor. Tall fra Tekna viser at de som jobber i privat sektor har 12% høyere lønn enn de som velger å jobber i offentlig sektor. Dette gjelder for personer i deres medlemsmasse med 0-4 års erfaring og en helt tilsvarende stilling. Dette forsterkes også med lenger erfaring, noe det er verdt å merke seg. Ser vi på kandidater med 20+ års erfaring er lønnsforskjellen så stor som 37%, noe som kan tilsvare flere hundre tusen kroner i året. Er du grafisk designer, spesielt med lang erfaring, og ønsker sikte deg inn mot stillinger med høyere lønn kan det med andre ord være en idé å se etter givende muligheter i privat næringsliv. Et annet alternativ som flere vurderer er å starte som freelance grafisk designer, noe som også kan bidra til økt inntekt og en mer fleksibel arbeidshverdag. Dette dekker vi i neste avsnitt.

En annen faktor som kan påvirke din lønn som grafisk designer er erfaringsnivå i bransjen eller rollen du innehar. Tall fra samme undersøkelse hos Tekna viser at ansatte med 5-9 års erfaring i snitt tjener 20% mer enn de med kun 0-4 års erfaring. Dette er statistikk fra privat sektor hvor lønnsveksten er sterkest. Husk derfor å sjekke om du har riktig lønn som grafisk designer ved å sammenligne ditt lønnsnivå med andre som har tilsvarende erfaring. Hvis du har en lavere lønn enn sammenlignbare grafisk designerer kan det være et tegn på at du kan sette opp prisen hvis du jobber som frilanser eller bruke dette som godt utgangspunkt for en lønnsforhandling med arbeidsgiver. Hvis du kunne tenkte deg å jobbe som frilanser innenfor grafisk design eller er på jakt etter oppdrag som grafisk designer kan du finne dette på Flexify.

En tydelig spesialisering vil også kunne påvirke lønnen positivt. Det er viktig å understreke at noen områder er mer attraktive hos oppdragsgivere og arbeidsgivere enn andre, som for eksempel Grafisk designerer med spesialisering i dataanalyse og lean-metodikk. Ønsker du å øke sjansen for bedre lønn kan det derfor være lurt å utvikle ferdighetene innenfor disse områdene.

Salgsferdigheter er den siste faktoren vi ønsker å trekke frem som vil kunne bestemme om du lykkes som Grafisk designer i lengden. Salg er en viktig del av Grafisk designeryrket og de som tjener mest har ofte utviklet denne ferdigheten over mange år. Et godt forohold til kunden bygget på tillitt er for mange grunnlaget for et godt salg, hvor målet er at begge parter skal komme godt ut av oppdraget.

Frilanser eller konsulent?
Lag en profil på Flexify, sett din egen timepris og motta oppdrag fra spennende selskaper
Lag en profil nå

Lønn som selvstendig grafisk designer vs ansatt grafisk designer

Flere og flere grafisk designerer velger å jobbe selvstendig på oppdragsbasis, noe som i mange tilfeller kan gi høyere lønn. Tall fra Payoneer viser at selvstendige grafisk designerer i snitt tjener 17% mer enn ansatte i tilsvarende roller, noe som har gjort dette til et attraktivt alternativ for mange. For en grafisk designer med en gjennomsnittlig lønn på 526.680kr i året tilsvarer disse 17% en ekstra lønn på 89.536 kr i året. Ser vi på dette som en timelønn for grafisk designer er dette en økning fra 293 kroner per time til 342 kroner per time.

Økt lønn er likevel bare én av flere grunner til at flere og flere velger å jobbe som freelance grafisk designer. I en undersøkelse gjennomført av Fresh Books oppgir 2700 freelancere flere viktige årsaker til at de velger denne arbeidsformen:

  • Økt frihet og fleksibilitet
  • Bredt utvalg av oppdragstyper og oppdragsgivere
  • Større mulighet for å sette av tid til faglig utvikling

Hvordan regne om fra årslønn til timelønn?

Som ansatt får du som regel oppgitt en månedslønn eller årslønn. For å sammenligne med det du kunne tjent som freelance grafisk designer er det praktisk å kunne regne om fra årslønn til timelønn eller fra månedslønn til timelønn. Dette kan gjøres veldig enkelt på følgende måte:

Tar vi en tilfeldig årslønn på 540.000kr deler man denne på antall arbeidstimer i året. Arbeidstimer i året varierer med yrker og fridager, men det er vanlig å bruke 1800 timer som et grovt estimat. Med dette får vi en lønn på 300kr per time, før skatt.

Har du en tilsvarende månedslønn på 45.000kr så kan man på samme måte dele denne på antall arbeidstimer i måneden. Et vanlig estimat på dette er 150 timer, og deler du månedslønnen på 150 timer får du en lønn på 300kr per time (akkurat det samme som årslønnsregnestykket).

Skal du sammenligne lønn som frilans grafisk designer og ansatt grafisk designer er det noen andre faktorer det er verdt å merke seg. Som ansatt vil arbeidsgiver som regel betale feriepenger, pensjon og forsikring for deg som arbeidstaker. For enkelte er det enklere at arbeidsgiver tar seg av dette, men vi ser likevel at snittinntekten til freelancere som jobber gjennom Flexify er rundt 478kr per time. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årslønn på 860.400kr. Med denne inntekten kan mange selv sette av til ferie og pensjon og ha mer igjen enn om man var ansatt grafisk designer. Flexify betaler i tillegg forsikring for alle som gjør oppdrag gjennom plattformen, så det er tatt hånd om.

Hvordan finne jobb som frilans grafisk designer?

Ønsker du en tradisjonell jobb som grafisk designer i et byrå anbefaler vi finn.no som et utgangspunkt for jobbjakten. Ønsker du mer frihet (og kanskje bedre lønn) ved å jobbe som selvstendig grafisk designer finnes det mange spennende muligheter med tilhørende fordeler og ulemper:

  • Finne oppdrag gjennom internasjonale plattformer som Upwork
  • Få oppdrag gjennom direktesalg eller via anbefaling
  • Få tilgang til oppdrag på Flexify

Mange grafiske designere som jobber frilans finner oppdrag via internasjonale plattformer som Upwork eller Toptal (her finnes det mange). Fordelen med denne løsningen er at det er relativt enkelt å komme i gang med oppdrag og at de tar en del av administrasjonsarbeidet for deg. Ulempen er at det ofte er veldig stor priskonkurranse fra andre grafiske designere fra land med et lavere lønnsnivå enn Norge. Dette kan gi deg ufortjent lav lønn som selvstendig grafisk designer. I tillegg er det sjelden du får jobbe med oppdragsgivere i Norge, noe som kan være en utfordring kommunikasjonsmessig.

Den andre kanalen flere frilans grafisk designerer benytter seg av er å finne sine oppdrag gjennom direktesalg eller via anbefaling. Fordelen med dette er at oppdragsgiver kan ha fått en anbefaling av deg, noe som kan gjøre det enklere å inngå en avtale. Det er heller ingen påslag som reduserer din lønn når du gjør hele jobben selv. Ulempen er at du må gjøre alt administrasjonsarbeidet, som fakturering og kontrakter. Dette kommer i tillegg til salgsjobben som for mange tar veldig mye tid og ressurser.

En siste mulighet som mange grafiske designere i Norge benytter seg av er å få oppdrag og administrasjonsstøtte direkte gjennom Flexify. Flexify har på kort tid blitt Norges største plattform for freelancere og selvstendige konsulenter og tar seg av mye av administrasjonsarbeidet for sine "flexere". For de kvalitetssikrede grafiske designerne på plattformen sørger Flexify for en jevn strøm av spennende oppdrag. De tar seg også av fakturering og kontrakter, i tillegg til forsikring gjennom en spesialavtale med IF forsikring som gjør at alle flexere har gratis yrkesskadeforsikring når de gjør oppdrag gjennom Flexify.

Bli en del av Norges største nettverk av frilansere og konsulenter
Les mer her

Alle lønnsguider