DEN KOMPLETTE LØNNSGUIDEN

Dataingeniør lønn i 2017 / 2018

Lønn som dataingeniør:

641.880
kr/år
Nedre kvartil:
515.040kr
Øvre kvartil:
729.240kr

Hvor mye tjener en dataingeniør?

Tall fra SSB viser at dataingeniører hadde en lønn på 641.880kr i 2017. Dette er gjennomsnitstall på tvers av alle sektorer, kjønn og erfaringsnivåer.

Er du interessert i å vite hva du kan tjene som selvstendig dataingeniør kan du lage en profil på Flexify her. Da får du tilsendt oppdrag som passer din profil og dine lønnsforventninger.

Lønnsutviklingen for dataingeniører har vært svakt positiv de siste årene. Fra 2015 til 2016 steg lønnen med 1,35%, mens den fra 2016 til 2017 steg 2,08%.

Det er en liten forskjell på hvilken lønn kvinner og menn har som dataingeniør. Kvinner tjener i snitt 614.760kr, ca 5% mindre enn menn som i snitt tjener 647.880kr i året. Den øverste kvartilen (de 25% med høyeste lønn) hadde i 2017 en gjennomsnittslønn på 729.240kr. Den nederste kvartilen hadde på den andre siden en lønn på 515.040kr i året. Detter er vist i grafen under. Det er med andre ord betydelig forskjell (41,6%) på de som tjener mest og minst som dataingeniører.

Frilanser eller konsulent? Lag en profil, sett din timepris og bli kontaktet av spennende bedrifter allerede i dag!
Les mer her
Gjennomsnittslønn:
641.880kr
Dataingeniør lønn
Nedre kvartil:
515.040kr
Øvre Kvartil:
729.240kr

Hvordan få økt lønn som dataingeniør?

Er du dataingeniør og ønsker å øke lønnen din er det flere faktorer du kan se på:

  • Sektor
  • Erfaringsnivå
  • Spesialisering
  • Utdanning

Den første faktoren vi ønsker å fokusere på som kan påvirke din lønn som dataingeniør er hvilken sektor du jobber innenfor. Tall fra Tekna viser at arbeidstakere som jobber i privat sektor har 12% høyere lønn enn i offentlig sektor. Dette gjelder for tilsvarende stilling og for personer med 0-4 års erfaring. Dette forsterkes med lenger erfaring. Ved 20+ års erfaring er forskjellen så stor som 37%. Er du dataingeniør og ønsker høyere lønn kan det være en idé å se etter muligheter i privat sektor. Mange som ønsker høyere lønn undersøker også muligheten for å jobbe som selvstendig konsulent. Dette dekker vi i neste avsnitt.

Den andre faktoren som kan påvirke din lønn som dataingeniør er erfaringsnivå. Tall fra Tekna viser at personer med 5-9 års erfaring tjener 20% mer enn de med 0-4 års erfaring. Dette gjelder person i deres medlemsmasse og er tall fra privat sektor hvor lønnsveksten er sterkest. Husk derfor å sjekke om du har riktig lønn som dataingeniør ved å sjekke ditt lønnsnivå mot andre med tilsvarende erfaring. Har du betydelig lavere lønn kan det være et tegn på at du kan sette opp prisen hvis du jobber som selvstendig konsulent eller være utgangspunkt for en lønnsforhandling med arbeidsgiver. Hvis du er på jakt etter oppdrag som dataingeniør kan du finne de på Flexify.

Større grad av Spesialisering vil også påvirke lønnen positivt som dataingeniør. Enkelte områder er mer attraktive enn andre, som for eksempel dataingeniører med spesialisering innenfor maskinlæring eller avansert webutvikling. Ønsker du å øke lønnen din kan det derfor være lurt å utvikle ferdighetene innenfor disse områdene.

Et høyere utdanningsnivå er den siste faktoren vi ønsker å trekke frem her som kan påvirke lønnen positivt. Tall fra SSB viser at personer med masterutdannelse i snitt tjener 12% mer enn de med bachelorutdannelse. Ønsker du høyere lønn som dataingeniør kan etterutdanning derfor vært noe å vurdere. Husk likevel at du i utdanningsperioden som regel ikke tjener noen ting, og at dette må tas med i beregningen.

Frilanser eller konsulent?
Lag en profil på Flexify, sett din egen timepris og motta oppdrag fra spennende selskaper
Lag en profil nå

Lønn som selvstendig konsulent vs ansatt dataingeniør

Mange dataingeniører velger å jobbe som selvstendig konsulent, noe som i kan gi høyere lønn. Tall fra Payoneer viser at freelancere og selvstendige konsulenter i snitt tjener 17% mer enn ansatte i tilsvarende roller. For en dataingeniør i Norge med en gjennomsnittlig lønn på 641.880kr i året tilsvarer dette en ekstra lønn på 109.120kr i året. Regnet i timelønn for en dataingeniør tilsvarer dette et økning fra 357kr/t til 417kr/t.

Dette er ikke den eneste grunnen til at flere og flere velger å jobbe som selvstendig konsulent. I følge en undersøkelse gjennomført av Fresh Books blant 2700 freelancere og selvstendige konsulenter er det flere viktige grunner til å velge denne arbeidsformen:

  • Større frihet (mulighet til å være egen sjef)
  • Bredere spenn i oppdragsgiver og oppdragstype
  • Mulighet for å fokusere på større faglig utvikling i perioder

Hvordan regne om fra årslønn til timelønn?

Er du ansatt i et selskap får du som regel oppgitt lønnen din per måned eller år. For å kunne sammenligne med det du kunne tjent som selvstendig konsulent er det fint å kunne regne om fra årslønn til timelønn eller fra månedslønn til timelønn. En enkel måte å gjøre det på er som følger:

Har du en årslønn på 540.000kr deler du denne på antall arbeidstimer per år. Arbeidstimer i året varierer med yrker, feriedager og fridager, men det er vanlig å bruke 1800 timer som et estimat. Med dette får vi en timelønn på 300kr.

Har du en tilsvarende månedslønn på 45.000kr så kan du på samme måte dele denne på antall arbeidstimer per måned. Et vanlig estimat på dette er 150 timer, og deler du månedslønnen på 150 får du en timepris på 300kr.

Som ansatt har du noen fordeler som feriepenger, pensjon og forsikring. Det er viktig å ta dette med i beregningen når du sammenligner med inntekten du kan få som freelancer eller selvstendig konsulent. Likevel ser vi at snittinntekten hos freelancere og selvstendige konsulenter på Flexify.no er rundt 478kr per time, noe som tilsvarer en årslønn på 860.400kr. Denne inntekten er for mange mer enn nok til å selv sette av til ferie og pensjon, og vi i Flexify betaler i tillegg forsikring for alle som gjør oppdrag gjennom vår plattform.

Hvordan finne jobb som dataingeiør?

Vil du ha en fast jobb som dataingeniør anbefaler vi finn.no som et utgangspunkt for jobbjakten. Ønsker du mer frihet (og kanskje bedre lønn) ved å jobbe som selvstendig konsulent finnes det flere muligheter:

  • Få oppdrag gjennom bekjente eller via anbefaling
  • Finne oppdrag via internasjonale plattformer som Upwork og Toptal
  • Få tilgang til oppdrag på Flexify

De fleste selvstendig konsulenter finner sine oppdrag gjennom bekjente eller via anbefaling. Fordelen med dette er at oppdragsgiver har fått en anbefaling av deg, noe som kan gjøre det enklere å inngå en avtale. Dette kan også gjøre samarbeidet mer sømløst, så lenge oppdraget er vellykket. Ulempen er at du som selvstendig konsulent må gjøre mye av administrasjonsarbeidet selv, som fakturering og kontrakter, og at det for mange ikke alltid er tilgjengelige oppdrag gjennom denne kanalen.

En annen mulighet som flere benytter seg av er å finne oppdrag gjennom internasjonale plattformer som Upwork eller Toptal. Fordelen her er at det er relativt enkelt å komme i gang med oppdrag og at de tar en del av administrasjonsarbeidet for deg (de har en veldig enkel betalingsløsning). Ulempen er at det ofte er veldig stor priskonkurranse. Dette gir deg lavere lønn som selvstendig dataingeniør. I tillegg er det sjelden du får jobbe med oppdragsgivere i Norge, om det er et ønske.

En mulighet som mange freelancere og selvstendige konsulenter i Norge benytter er å finne oppdrag gjennom Flexify. Flexify har på kort tid blitt Norges største plattform for freelancere og selvstendige konsulenter. For flexere på plattformen, kandidatene som er kvalitetssikret av selskapet, sørger Flexify for en jevn strøm av spennende oppdrag og veldig enkel administrasjon. Selskapet tar seg av fakturering, kontrakter og har en avtale med IF forsikring som gjør at alle flexere har gratis yrkesskadeforsikring når de gjør oppdrag gjennom plattformen.

Bli en del av Norges største nettverk av frilansere og konsulenter
Les mer her

Alle lønnsguider