DEN KOMPLETTE LØNNSGUIDEN

Analytiker lønn i 2017 / 2018

Lønn som analytiker:

724.800
kr/år
Nedre kvartil:
538.440kr
Øvre kvartil:
828.840kr

Hva tjener en analytiker?

Tall fra SSB viser at i 2017 hadde en finansanalytiker i snitt en lønn på 724.800kr. Dette er gjennomsnittstall på tvers av industri og antall år med erfaring.

Lønnsutviklingen for analytikerer har vært varierende de siste årene. Fra 2015 til 2016 steg lønnen med 1.92%, mens den fra 2016 til 2017 økte med 3.43% fra 700.800kr til 724.800kr.

Er du interessert i å vite hva du kan tjene som selvstendig analytiker kan du lage en profil på Flexify her. Da får du tilsendt oppdrag som passer din profil og dine lønnsforventninger.

Det er veldig stor forskjell på hvilken lønn kvinner og menn hadde i 2017. Menn i denne stillingen tjente i snitt 779.400kr i 2017, noe som er 20% mer enn de kvinnelig analytikerene som på sin side hadde en lønn på 646.680kr. De 25% som tjente mest (den øverste kvartilen) hadde i 2017 en gjennomsnittslønn på 828.840kr. Det er 54% mer enn de som tjente minst (den nederste kvartilen) i denne rollen som hadde en gjennomsnittslønn på 538.440kr i året. Dette er er vist i grafen under. Det er med andre ord stor forskjell i lønn mellom de som tjente mest og minst i 2017.

Frilanser eller konsulent? Lag en profil, sett din timepris og bli kontaktet av spennende bedrifter allerede i dag!
Les mer her
Gjennomsnittslønn:
724.800kr
Analytiker lønn
Nedre kvartil:
538.440kr
Øvre Kvartil:
828.840kr

Hvordan få høyere lønn som analytiker?

Som analytiker er det flere faktorer som påvirker din lønn:

  • Sektor du jobber i
  • Ditt erfaringsnivå
  • Din spesialisering
  • Ditt utdanningsnivå

Den første, og ofte største, faktoren som kan påvirke din lønn er hvilken sektor du jobber innenfor. Tall fra Tekna viser at de som jobber i privat sektor har 12% høyere lønn enn de som som har jobb i offentlig sektor. Dette er statistikk for personer i deres medlemsmasse med 0-4 års erfaring og en helt tilsvarende stilling. Dette forsterkes også betydelig med lenger erfaring i arbeidslivet. For kandidater med 20+ års erfaring er lønnsforskjellen så stor som 37%, noe som for enkelte kan summere seg til flere hundre tusen kroner i året. Ønsker du å sikre deg høy lønn relativt til andre med tilsvarende rolle kan det med andre ord være en idé å se etter spennende arbeidsmuligheter i privat næringsliv. Et annet alternativ som flere analytikerer vurderer er å starte som selvstendig konsulent, noe som kan bidra til økt inntekt og en mer fleksibel arbeidshverdag. Mulighet for dette dekker vi i mer detalj neste avsnitt.

En annen faktor som kan påvirke din lønn er erfaringsnivå i bransjen eller selskapet du jobber for. Tall fra samme datagrunnlag hos Tekna viser at arbeidstakere med 5-9 års erfaring i snitt tjener 20% mer enn de med kun 0-4 års erfaring. Dette er statistikk fra privat sektor hvor lønnsveksten i følge statistikken til Tekna er sterkest. Husk derfor å sjekke om du har riktig lønn ved å sammenligne ditt lønnsnivå med andre som har tilsvarende erfaring. Hvis du har en lavere lønn enn andre med tilsvarende erfaring kan det være et tegn på at du kan sette opp prisen hvis du jobber som selvstendig konsulent eller bruke dette som godt utgangspunkt for en lønnsforhandling. Er du analytiker og kunne tenke deg å jobbe som selvstendig konsulent eller er på jakt etter oppdrag som økonom/analytiker kan du finne spennende muligheter på Flexify.

En tydelig spesialisering vil også kunne påvirke din lønn eller timepris som analytiker positivt. For noen oppdragsgivere er enkelte spesialiseringer veldig attraktive, som for eksempel dataanalyse, forecasting og årsoppgjør. Ønsker du å øke sjansen for bedre lønn kan det derfor være lurt å jobbe mot en spesialisering i et eller flere av disse feltene, gitt at det også er noe som interesesserer deg.

Utdanningsnivå er den siste faktoren vi ønsker å trekke frem som vil kunne bestemme ditt lønnsnivå.  Tall fra SSB sier at kandidater med masterutdannelse i snitt tjener 12% mer enn de som kun har en bachelorutdannelse, da fra samme universitet. Er målet å få høyere lønn kan etterutdanning eller en masterutdannelse være lurt å vurdere. Dette må selvfølgelig måles opp mot den inntekten du kunne hatt under studiet, men for mange vil dette i det lange løp lønne seg.

Frilanser eller konsulent?
Lag en profil på Flexify, sett din egen timepris og motta oppdrag fra spennende selskaper
Lag en profil nå

Lønn som selvstendig analytiker vs ansatt analytiker

Flere og flere analytikere velger å jobbe selvstendig på oppdragsbasis, noe som for mange gir høyere lønn og mer fleksibilitet. Tall fra Payoneer viser at selvstendige konsulenter og freelancere i snitt har 17% høyere lønn enn ansatte i tilsvarende roller, noe som bidrar til å gjøre dette til et attraktivt alternativ for mange. For en analytiker eller regnskapsrådgiver med en gjennomsnittlig lønn på 724.800kr i året tilsvarer disse 17% en ekstra lønn på 123.216kr i året. På timelønn-basis vil dette tilsvare en økning fra 403kr til 471kr per time.

Høyere lønn er likevel bare én av flere grunner til at mange velger å jobbe som selvstendig konsulent innenfor finans og analyse. I en undersøkelse gjennomført av Fresh Books oppgir 2700 freelancere og selvstendige konsulenter flere andre årsaker til at de velger denne arbeidsformen:

  • Økt frihet og fleksibilitet i arbeidshverdagen
  • Større bredde i oppdragstyper og fagfelt
  • God mulighet for å prioritere faglig utvikling

Hvordan regne om fra årslønn til timelønn?

Som ansatt får man ofte oppgitt en månedslønn eller årslønn. For å sammenligne med det en kan tjene som selvstendig konsulent er det praktisk å kunne regne om fra årslønn til timelønn eller fra månedslønn til timelønn. Dette kan enkelt gjøres slik:

Vi kan ta utgangspunkt i en vilkårlig årslønn på 540.000kr, som vi da må dele på antall arbeidstimer i året. Arbeidstimer i året varierer med yrker, fridager, om du har skiftarbeid og en del andre faktorer, men det er vanlig å bruke 1800 timer som et  estimat. Med dette får vi en lønn på 300kr per time, før skatt.

Tar vi utgangspunkt i en tilsvarende månedslønn på 45.000kr så kan man på samme måte dele denne på antall arbeidstimer i måneden. Et vanlig estimat på dette er 150 timer, og deler du månedslønnen på 150 timer får du også en lønn før skatt på 300kr per time (akkurat det samme som årslønnsregnestykket).

Skal du sammenligne lønn som selvstendig konsulent og lønn som ansatt i et selskap er det flere andre faktorer det er verdt å merke seg. Som ansatt vil arbeidsgiver betale noen sosiale goder, som feriepenger, pensjon og forsikring. Dette varierer fra selskap til selskap, men for de fleste vil dette være noe som inngår som en del av kompensasjonspakken. For noen er det enklere at arbeidsgiver tar seg av dette, men vi ser likevel at snittinntekten hos selvstendige konsulenter hos Flexify er rundt 478kr per time. Dette tilsvarer en lønn på 860.400kr i året. Med denne inntekten kan mange selv sette av til ferie og pensjon og ha mer igjen enn om man var ansatt i et tradisjonelt selskap. Flexify betaler i tillegg forsikring for alle som gjør oppdrag gjennom plattformen.

Hvordan finne jobb som selvstendig konsulent innenfor analyse

Ønsker du en tradisjonell analytikerjobb hvor du er fast ansatt anbefaler vi finn.no som et utgangspunkt for å søke etter jobber. Ønsker du mer frihet (og kanskje bedre lønn) ved å jobbe som selvstendig konsulent innenfor analyse finnes det mange spennende muligheter med tilhørende fordeler og ulemper:

  • Finne oppdrag gjennom konsulentformidlere
  • Få oppdrag gjennom direktesalg eller via anbefaling
  • Få tilgang til oppdrag på Flexify

Mange selvstendige konsulenter prøver i dag å finne oppdrag via tradisjonelle konsulentformidlere. De som driver disse byråene er som regel enkeltpersoner fra den aktuelle bransjen eller rekrutteringsagenter som har sitt eget nettverk av konsulenter og oppdragsgivere. Fordelen med denne løsningen for deg som analytiker er at du ikke må gjøre hele salgsjobben selv. Ulempen er at de ofte tar et relativt høyt påslag som reduserer din inntekt, i tillegg til at en konsulentformidler sjelden har oversikt over alle tilgjengelige oppdrag noe som begrenser jobbmulighetene noe.

Den andre kanalen flere selvstendig analytikere benytter seg av er skaffe egne oppdrag via direktesalg eller via anbefaling. Fordelen med dette er at oppdragsgiver kan ha  fått en anbefaling av deg som konsulent, noe som kan gjøre det enklere å inngå å lande oppdraget. Det er heller ingen påslag som reduserer din lønn når du gjør hele salgsjobben og administrasjonen selv. Ulempen er at du må gjøre alt administrasjonsarbeidet selv, alt fra fakturering til kontrakter. Dette kommer i tillegg til salgsjobben som kan alt fra dager til måneder avhengig av ditt forhold til kundene.

En mulighet som mange selvstendige konsulenter benytter seg av er å få oppdrag og administrasjonsstøtte direkte gjennom Flexify. Flexify har på kort tid blitt Norges største plattform for freelancere og selvstendige konsulenter og tar seg av mye av administrasjonsarbeidet for de som jobber gjennom plattformen. Flexify sørger til enhver tid for en jevn strøm av spennende oppdrag innenfor økonomi og analyse, og tar seg også av fakturering og kontrakter. I tillegg, gjennom en spesialavtale med IF forsikring, har alle som gjør oppdrag via Flexify gratis yrkesskadeforsikring.

Bli en del av Norges største nettverk av frilansere og konsulenter
Les mer her

Alle lønnsguider