Bedrift

Slik gjør du en SWOT-analyse | Se eksempel nedenfor

Har din bedrift møtt på en utfordring dere stå fast ved? Eller er det vanskelig å fatte en avgjørende beslutning?


Da kan en SWOT-analyse være løsningen.


Denne kan bidra til å finne løsninger for nesten enhver problemstilling bedriften måtte støte på.


Men hva er det egentlig?


En SWOT-analyse er et planleggingsverktøy som kan hjelpe bedriftseiere med å ta de riktig strategiske beslutningene som fører bedriften opp og frem.


SWOT står for strengths, weaknesses, opportunities og threats.


Det handler om å identifisere en bedrifts styrker og svakheter, samt hvilke muligheter og trusler som eksisterer i den gitte situasjonen for en bedrift.


Ved å bruke dette verktøyet kan din bedrift overkomme enhver utfordring og avgjøre veien videre for bedriften.


Hovedformålet med denne strategien er å oppnå full forståelse av alle faktorene som er involvert i en beslutning. Slik blir man i stand til å ta riktig beslutning basert på en omfattende analyse.


I denne artikkelen skal vi går i dybden på hva en SWOT-analyse er, og hvordan den kan brukes. Du vil også få en mal for SWOT-analyse og se et eksempel nederst i teksten.


Når kan en SWOT-analyse brukes?


Ofte blir en SWOT-analyse brukt som en del av en markedsføringsplan. Men den er også et godt verktøy for å lage en generell bedriftsstrategi og kan i mange tilfeller fungere som et utgangspunkt for team-møter.


Når den blir brukt riktig og nøye, kan en SWOT-analyse avdekke store mengder informasjon. Den kan derfor være svært nyttig i mange ulike situasjoner.


Som bedriftseier bør du bruke SWOT-analyse før enhver beslutning fattes. Det kan for eksempel hende du utforsker nye initiativer fra ansatte, evaluerer den interne bedriftskulturen, vurderer nye muligheter eller endrer en plan underveis i utførelsen av et prosjekt.


I situasjoner som dette, kan en SWOT-analyse være akkurat det verktøyet du trenger for å fatte riktig beslutning for din bedrift.


Mal for SWOT-analyse


Men hvordan ser en SWOT-analyse egentlig ut? Og hvordan kan man bruke den i praksis?

Malen for en SWOT-analyse er svært enkel og ser slik ut:


Selv om malen i seg selv er nokså enkel å lese og forstå, kan det være greit med en forklaring.Leter din bedrift etter dyktige folk?
Se gjennom profiler til tusenvis av frilansere og konsulenter i Norge.
Opprett bruker

Interne faktorer i en Swot-analyse


De interne faktorene består i denne analysen av styrker (S) og svakheter (W). Dette går da ut på hvilke ressurser dere har tilgang på, og hvilken erfaring dere har med dere fra tidligere.


Eksempler på interne faktorer vil være:


·        Finansielle ressurser (finansiering, inntekter, investeringsmuligheter)

·        Fysiske ressurser (sted, anlegg, utstyr)

·        Arbeidskraft (ansatte, frivillige, kundebase)

·        Tilgang til naturressurser, varemerker, patenter og opphavsrett

·        Nåværende prosess (ansattprogram, hierarkisk inndeling, programvare)


Eksterne faktorer


Eksterne faktorer vil påvirke enhver bedrift, organisasjon eller individer. Uansett om de eksterne faktorene har direkte eller indirekte sammenheng med en mulighet (O) eller trussel (T), er det viktig å notere ned og dokumentere hver og en.


Eksterne faktorer referer typisk sett til ting du eller din bedrift ikke kan kontrollere, som:


·        Trender i markedet (nye produkter og teknologi, kundenes behov endres)

·        Økonomiske trender (lokale, nasjonale og/eller internasjonale økonomiske trender)

·        Finansiering (donasjoner, statlig finansiering og andre kilder)

·        Demografi

·        Forhold til partnere og leverandører

·        Politiske, økonomiske og miljømessige reguleringer


Resultatet fra en SWOT-analyse


Når du har fylt inn alle feltene i analysen og fått med all informasjonen som er nødvendig, skal du kunne komme frem til anbefalinger og strategier basert på resultatene.


De strategiene dere kommer frem til skal helst være fokusert på å utnytte styrkene og mulighetene, slik at dere kan overkomme svakhetene og truslene.


Her er det da muligheter for å komme frem til kreative og innovative løsninger, men bare hvis analysen har blitt gjennomført nøye til å begynne å med.


Når man ser på sammenhengen av eksterne trusler og interne svakheter, skal disse belyse de mest seriøse problemene ved en plan eller problemstilling.


Ved å identifisere risikoene, kan du avgjøre om det er mest hensiktsmessig å eliminere den interne svakheten ved å ta i bruk selskapets ressurser for å løse problemet, eller om det egner seg best å redusere den eksterne trusselen ved å trekke seg ut av et forretningsområde for å styrke bedriften før man prøver på nytt.


Eksempel på SWOT-analyse


Her får du se et eksempel på hvordan en SWOT-analyse kan brukes i praksis. I dette eksempelet tar vi for oss en hundesalong, som er en liten bedrift, med mål om å utvikle en markedsføringsplan.


Vi går først inn på styrker:


·        Mange returnerende kunder

·        Kundetilfredshet – kundene er fornøyde med servicen og anbefaler hundesalongen videre til andre potensielle kunder

·        Får noen kunder på drop-in

·        Mobil hundesalong med en iøynefallende logo gir god eksponering når den er ute og kjører eller tilbyr tjenester på stedet


Deretter tar vi for oss svakheter:


·        Bruker ikke mye ressurser på markedsføring – avhengig av det kunder forteller videre og nettside

·        Nettsiden er statisk og inneholder kun informasjon

·        Har ingen markedsføringsplan

·        Har ikke eget budsjett for markedsføring


Så ser vi på mulighetene:


·        Utnytte den økende populariteten av hunder

·        Øke bruken av sosiale medier – få inn reklamer på ulike sosiale medier

·        Øke mengden drop-in kunder

·        Delta på lokale årlige messer for dyr

·        Ta kontakt med kenneler, dyrevernsorganisasjoner og redningssentre


Og til slutt går vi gjennom hvilke trusler som kan være skadelige for planen:


·        Andre hundesalonger i byen, økende konkurranse

·        En av de andre salongene har en rekke radioreklamer på lufta og reklamerer i avisen en gang i uka

·        En annen konkurrent har et samarbeid med den lokale redningstjenesten for dyr hvor de fra tid til annen tilbyr vask og klipp av hunder, og donerer inntektene til redningstjenesten

·        Utgifter for å reklamere i mediene


Kan styrkene åpne muligheter?


·        Fordi kundene er fornøyde med servicen de får og samtidig er villige til å anbefale salongen til andre, kan de lage et slags belønningsprogram for henvisninger – oppfordrer aktivt til å henvise

·        Utvikle et lojalitetsprogram for faste kunder

·        Øke mengden drop-in ved å ha et iøynefallende skilt i butikkvinduet

·        Vurdere å flytte bedriften til en mer attraktiv beliggenhet for å øke mengden drop-in

·        Se på muligheten for å ha en stand på de lokale årlige dyremessene

·        Øke bruken av sosiale medier og se på andre muligheter med lave kostnader for å promotere bedriften


Kan svakhetene omgjøres til styrker?


Når man ser på hvilke muligheter bedriften har, og samtidig hvilke svakheter som er listet opp, ser man at sosiale medier virkelig kan være en god mulighet for markedsføring.


I stedet for å kun ha en informativ nettside, kan bedriften også åpne kontoer på Facebook og Twitter for å nå ut til flere kunder.


Da får man samtidig nøytralisert truslene og konkurransen til en viss grad, med tanke på at bedriften ikke har råd til dyr markedsføring i aviser og/eller på radio.


Bruk SWOT-analysen aktivt


Som man ser fra resultatene av denne SWOT-analysen har bedriften nå kommet frem til en markedsføringsplan. Denne planen gir bedriften en klar retning for hvordan de kan takle konkurransen fra andre bedrifters markedsføringsstrategi og øke deres egen kundebase.


Så fort du også forstår hvordan du kan samle inn dataen du trenger for å gjennomføre en SWOT-analyse og finne måter du kan bruke den strategisk på, kan den være et verktøy du kan bruke igjen og igjen for å utforske nye muligheter og forbedre prosessen for beslutningstaking.

Relaterte poster