Bedrift

Slik skriver du en stillingsbeskrivelse som tiltrekker riktig søker

Har du opplevd mangel på gode kandidater i søknadsbunken når du skal fylle en stilling? Eller i det hele tatt å ha manglende interesse og kun fått inn noen få søknader?


Da kan det hende stillingsbeskrivelsen rett og slett ikke har vært god nok.


En stillingsbeskrivelse fungerer som en arbeidsgivers salgspitch til potensielle kandidater for den åpne stillingen. Den må være forklarende nok til å tiltrekke seg kandidaters oppmerksomhet, men også interessant nok til å holde på oppmerksomheten deres.


Det sies at den gjennomsnittlige jobbsøkeren bruker 14 sekunder på å lese en stillingsbeskrivelse. Derfor er det viktig å raskt fange deres oppmerksomhet, men også å gå rett på sak.


En god stillingsbeskrivelse bør inneholder detaljer om spesifikke krav, ansvarsområder, arbeidsoppgaver, og hvilke ferdigheter som kreves for å kunne utføre arbeidet stillingen medfører.


Samtidig bør den også inneholde vanlige dagligdagse arbeidsoppgaver, hvilke verktøy eller utstyr som brukes for å utføre arbeidet, hvilken avdeling stillingen hører til og det helhetlige målet med stillingen.


I denne artikkelen går vi gjennom hva du bør ha med, hvordan du skal formulere innholdet, samt hva du bør unngå for å skrive en god stillingsbeskrivelse.


Lenger ned i artikkelen har vi også lagt ved en mal for stillingsbeskrivelse.


Gjør stillingsbeskrivelsen så tydelig som mulig


Dette gjelder både for valg av ord i tittelen og for beskrivelsen av arbeidet.


Det er ingen vits i å snakke rundt grøten i en stillingsbeskrivelse. Søkerne vil helst finne mest mulig relevant informasjon på kortest mulig tid.


De har ingen interesse av å lese lange avhandlinger. Derfor er det viktig at du går rett på sak fra begynnelsen og snakker direkte til søkerne.


En god stillingsbeskrivelse er profesjonell og samtidig noe søkerne kan kjenne seg igjen i. Ha fokus på at innholdet er klart og tydelig, samtidig som det er nøyaktig og realistisk.


Få hjelp av noen med førstehåndserfaring


Når du skal skrive en stillingsbeskrivelse, vil det være klokt av deg å få noen som faktisk har jobbet i en slik stilling til å se over innholdet.


Dersom det er en nyopprettet stilling, bør du søke råd hos noen utenfor din egen organisasjon som kan hjelpe deg. Dette bør være en med en liknende stilling eller med erfaring innen det samme, slik at du er sikker på at du mottar realistiske råd.


Folk som selv har førstehåndserfaring innenfor det samme feltet du søker en kandidat til, kan hjelpe deg med å sette fornuftige forventninger og finne ut hvilke kvalifikasjoner som absolutt kreves for å gjennomføre jobben.


De kan også si noe om hva som er viktig egenskaper og hva som er totalt urealistisk eller unødvendig å ha med i stillingsbeskrivelsen.

Leter din bedrift etter dyktige folk?
Se gjennom profiler til tusenvis av frilansere og konsulenter i Norge.
Opprett bruker

Ha fokus på bedriftens fremtid


Det er selvfølgelig fint å ha med litt om historien til bedriften, men ikke legg ut om spesielle oppnåelser eller resultater fra fortiden.


Dette vil være irrelevant informasjon for en kandidat som ikke jobbet der den gangen dette skjedde.


Samtidig bør du tenke over at vi lever i en tidsalder hvor endringer og vekst skjer raskt. Derfor er det mye mer verdifullt å ha med bedriftens visjon for fremtiden og veien videre.


Kandidaten du søker er jo tross alt en som kommer til å arbeide med å forme fremtidens planer, og ikke minst utføre dem.


Har bedriften for eksempel fokus på å utvide produktlinjen? Eller er det en organisasjon med mål om å tilby utdannelser over Internett? Nevn fremtidsplaner for å få stillingen til å høres spennende ut for de riktige kandidatene.


Hva kan bedriften tilby søkeren?


Svært gode fordeler innad i bedriften kan virkelig tiltrekke de beste kandidatene.


Selvfølgelig skal stillingsbeskrivelsen først og fremst handle om hva kandidatene kan bidra med for bedriften, men for at de aller beste skal ta steget som kreves for å faktisk søke på jobben, kan det også være lurt å si noe om hva arbeidsplassen kan tilby dem, og hvorfor de skal ønske å jobbe hos nettopp dere.


Tilbyr dere for eksempel fleksitid? Muligheten for å ha hjemmekontor? Gode lønns- og bonusordninger? Kurs og konferanser for videreutvikling? Treningssenter? Idrettslag?


Få med alt som kan være av verdi for søkerne. Kandidatene ønsker gjerne å vite hvordan arbeidsplassen kan skape mer verdi i deres liv, og ikke bare jobbmessig.


Det handler om å selge inn bedriften hos de rette kandidatene og tiltrekke seg de aller beste på markedet. Samtidig bør du tenke på at fordeler og goder i seg selv vil gi bedriften et godt rykte som kan spre seg til de som egentlig ikke er på leting etter en ny jobb en gang.


Derfor er det viktig med noen ekstra fordeler, men også å få frem disse i en stillingsbeskrivelse.


En stillingsbeskrivelse burde ikke ha for mange "moteord"


Moteord vil vanligvis ikke få deg til å virke mer moderne. I de fleste tilfeller vil jobbsøkere derimot himle med øynene når de ser stillingsbeskrivelser som bruker ord som tilsynelatende er på moten akkurat nå.


Det var kanskje en tid da slike ord fikk stillingsbeskrivelser til å skille seg ut blant mengden og skape interesse, men den tid er forbi.


Vær spesifikk, klar og tydelig når du velger ord for stillingstittelen. Dette vil gjøre søkerne mindre forvirret, samtidig som du selv unngår å tiltrekke feil søkere eller kandidater som ikke er kvalifiserte.


Det kan være lurt å prøve å se jobbsøkerprosessen fra jobbsøkerens synsvinkel. Seriøse kandidater søker mest sannsynlig ikke etter ord som «data guru» eller «sosiale medier ekspert». I stedet bruker de søkeord som «systemutvikler» eller «content manager».


Når du skriver stillingsbeskrivelsen, bør du prøve å tenke på hvilke ord målgruppen selv bruker. Det finnes flere ulike verktøy som kan hjelpe deg med å finne ut hvilke nøkkelord som gir best søkeresultater.


Bruk positivt ladde ord og setninger


En stillingsbeskrivelse er på mange måter en liten presentasjon av bedriften du jobber for. Derfor er det viktig å presentere bedriften på en god måte.


Selv om det er visse krav som må oppfylles av kandidatene for at de skal være aktuelle for den åpne stillingen du annonserer for, vil du få mye igjen for å omtale disse kravene på en positiv måte.


Det er nemlig mulig å være både tydelig og ha en positiv tone, selv om kravene er nokså strenge og du aller helst ønsker å unngå at ukvalifiserte kandidater søker på jobben.


Å for eksempel skrive «kandidater med mindre enn 5 års erfaring vil ikke bli vurdert», vil være en nokså uvennlig måte å introdusere arbeidsplassen på. Dette kan påvirke hvordan jobbsøkere generelt oppfatter bedriften og kan føre til at de holder seg unna for enhver pris dersom det skulle bli flere ledige stillinger i fremtiden.


Det er viktig å skape et godt rykte for bedriften for å kunne tiltrekke seg de beste kandidatene.


Derfor vil det se mye bedre ut dersom du i stedet skriver noe sånt som: «Vennligst merk at dette er en stilling på seniornivå, derfor er det viktig med bevist erfaring innen X.»


Unngå mystikk


Kanskje du tenker at du tiltrekker deg interessante kandidater dersom du lar noe være uklart eller utydelig i stillingsbeskrivelsen, fordi folk da blir nysgjerrige og vil vite mer?


Dette stemmer overhodet ikke ved jobbsøking. Det fungerer kanskje i dating-verdenen, men ved jobbsøking vil man helst vite hva man går til.


Du bør derfor unngå å bruke mystikk og virke hemmelighetsfull i stillingsbeskrivelsen for enhver pris. Tittelen og beskrivelsen av stillingen bør være tydelig på hva du forventer av den fremtidige ansatte.


Vær derfor ærlig om hvilke deler av jobben som ikke er forhandlingsbare, som for eksempel arbeidstider, visse krav eller nødvendige sertifiseringer.


Ved å gjøre dette sparer du både deg selv og jobbsøkerne for dyrebar tid.  


Mal for stillingsbeskrivelse


En god mal for stillingsbeskrivelse bør gjøre det enkelt for deg å lage lister over arbeidsoppgaver og ansvarsområder for enhver stilling i bedriften.


Malen bør se slik ut:


[Arbeidstittel]


Formell tittel.


Bedriftens historie: Skriv kort om bedriften og dens historie. Nevn også noe om fremtiden og veien videre for bedriften.


Rapporterer til: Stillingen som [stillingstittel] hører til under [navn på avdeling] og vil i det daglige rapportere til [tittel på stillingen som arbeidstaker skal rapportere til].


Jobboversikt: Gi her en kort beskrivelse av stillingen på ca. 4 setninger. Få frem hva målet med stillingen er og hvordan den passer helhetlig inn i bedriften eller organisasjonen.


Ansvarsområder og plikter:

·        Lag en liste over de viktigste ansvarsområdene til denne stillingen.

·        Listen bør være rangert etter viktighet.

·        Bruk hele setninger.

·        Begynn hver setning med et verb.

·        Skriv i nåtid.

·        Bruk et kjønnsnøytralt språk.


Kvalifikasjoner:

·        Utdanningsnivå.

·        Tidligere erfaring.

·        Spesifikke ferdigheter.

·        Personlige egenskaper.

·        Sertifiseringer.

·        Lisenser.

·        Fysiske evner.


Fordeler (dersom det er noen): Fortell kort om fordelene, for eksempel fleksitid, kurs for videreutvikling, gode bonusordninger, sosiale samlinger som idrettslag, osv. Denne kan godt også skrives som en punktliste, hvis dere har mange fordeler å tilby. Få frem hvorfor det er attraktivt å jobbe hos nettopp dere.


Hvordan søke på stillingen: Skriv kort om hva du ønsker at kandidatene skal legge ved søknaden, og hvor de kan sende den. Ha eventuelt også med kontaktinformasjon for spørsmål og henvendelser.


En god stillingsbeskrivelse vil gi en vellykket ansettelse


En godt utformet stillingsbeskrivelse åpner døren for at ansettelsesprosessen vil bli vellykket, og at du finner rett kandidat som kan fylle den ledige stillingen.


Det er viktig å legge vekt på hva som gjør deres bedrift unik og få frem litt personlighet i stillingsbeskrivelsen, men samtidig er det visse regler som bør følges for at den skal være leservennlig, tydelig, realistisk og profesjonell.


For å være sikker på at du får inn store bunker med søkere og at du tiltrekker deg de beste kandidatene, bør du sørge for å følge oppskriften vi her har gitt deg og lage en mal tilpasset din bedrift.Relaterte poster