Bedrift

Slik velger du den perfekte kandidaten til et prosjekt

Slik velger du den perfekte kandidaten til et prosjekt

Riktig person til jobben kan utgjøre forskjellen mellom suksess og fiasko.

Derfor er jobben med å finne en person med riktig kompetanse og innstilling en av de viktigste oppgavene for en bedriftsleder.

Men hvordan finner man egentlig denne personen?   

Utfordringen

Statistisk sett er det ganske høy sannsynlighet for at et prosjekt går dårlig i stedet for at det går bra. I nyhetsbildet ser man stadig eksempler på byggeprosjekter og digitaliseringsprosjekter som både blir alt for kostbare og går langt over tidsfristen. 

Årsakene til at dette skjer er sammensatte, men det som går igjen er at medarbeidere mangler motivasjon, riktig kompetanse og tydelige ansvarsområder. 

En mulig løsning på dette er å hente inn akkurat den kompetansen du trenger, til helt spesifikke deler av prosjektet. 

Dedikerte konsulenter

Mennesker motiveres av ulike ting. Noen jobber for å føle trygghet, mens andre motiveres av å lære noe nytt. 

De fleste som velger å jobbe som frilansere drives av motivasjonsfaktorer som frihet til å velge prosjekter og fleksibilitet i arbeidsdagen. Dette utsetter dem for konkurranse fra andre konsulenter og krever at de bruker sine egen arbeidstid effektivt. 

Som oppdragsgiver gir dette deg noen helt klare fordeler. For det første må konsulenten alltid levere så godt som mulig. Som frilanser har man ikke råd til å levere et halvveis produkt, fordi man lever av sitt eget omdømme. Leverer man dårlig går prosjektet til noe andre neste gang. 

Den andre fordelen er at det er i konsulentens egen interesse å levere innen avtalte tidsfrister. Der en vanlig ansatt får lønn på faste datoer hver måned, vil en frilanser måtte levere et godkjent prosjekt for å få betalt.

Konkurranse gir kompetanse

En kanskje enda større fordel er kompetansenivået som finnes hos mange frilansere. Det finnes tusenvis selvstendige konsulenter å velge mellom i markedet. Det betyr at det er en sterk innbyrdes konkurranse mellom konsulentene, som gjør at de hele tiden må forsøke å ligge i forkant. 

Derfor er det vanlig å oppleve at frilansere er veldig dyktige på noen få spesifikke ting. De som overlever lenge som selvstendige konsulenter er de som har klart å bli skikkelig gode på noe helt konkret. 

I stedet for å bruke en fast ansatt som kan litt om mye forskjellig, kan man velge en spesialist til å utføre et spesifikt oppdrag. Dette gjør at du får rett kompetanse inn i prosjektet, på riktig tid og riktig sted. 

Dette gir også grunnlag for den tredje suksessfaktoren som er å gi deltakerne klare rammer. Når man inngår avtalen med konsulenten avklarer man ansvarsområder og arbeidsoppgaver, slik at både oppdragsgiver og konsulent vet akkurat hva som skal leveres. 

På den måten sikrer man rammene for prosjektet og unngår misforståelser. 

Kvalitetssikring gjennom Flexify

Når du velger en kandidat gjennom Flexify kan du søke deg frem til kandidater med nøyaktig den kompetansen du leter etter. 

Alle konsulenter hos oss har sin egen profil hvor de kan publisere ferdigheter, kompetanse, praktisk erfaring og referanser. Når du finner en frilanser som har akkurat det du ser etter, kan du kontakte personen direkte gjennom chatten. Her kan du blir bedre kjent med konsulenten, avklare kapasitet og forventninger.  

Flexify er tilstede og kan bistå underveis dersom dere har spørsmål, eller trenger oppklaringer. 

Nå du finner personen som er en god match, vil Flexify sende en digital kontrakt. Er du fornøyd med tilbudet godtar du kontrakten og konsulenten kan starte arbeidet. Dere avtaler selv oppstart, varighet og lokasjon. 

Når vi får inn en ny konsulent i nettverket verifiserer vi de kandidatene som fyller inn tilstrekkelig og god informasjon. Dersom kunden ønsker det, gjør vi også et intervju før profilen sendes på intervju hos kunde.

Vi har god oversikt over frilanserne i vårt system, så dersom du trenger hjelp til å velge riktig person kan du spørre oss om hjelp. Vi bistår deg gjerne med å finne den perfekte kandidaten til prosjektet. 


Leter din bedrift etter dyktige folk?
Se gjennom profiler til tusenvis av frilansere og konsulenter i Norge.
Opprett bruker

Relaterte poster