Bedrift

Hva er en Scrum Master og hva gjør en Scrum Master? Les videre

En Scrum Master er lederen av et agilt utviklingsteam.


Scrum er i seg selv en metodikk som gir rom for at team er selvorganiserte og gjør raske endringer i samsvar med agile prinsipper.


En Scrum Master styrer prosessen for hvordan informasjon utveksles innad i et team og med andre deler av organisasjonen eller utenfor organisasjonen.


Her er det viktig å merke seg at de kun er ansvarlige for selve prosessen.


De er altså ikke involvert i beslutningstakingen rundt selve utviklingen av et produkt, men fungerer som en slags guide som fører teamet på rett kurs gjennom prosjektet med sin ekspertise og erfaring.


For nye medlemmer i et team som bruker denne strategien, kan det være vanskelig å forstå hvordan det foregår. Derfor er det opp til personen som er Scrum Master å sørge for at alle forstår prosessen og er med på notene når det gjelder utførelsen av prosjektet ved å bruke en slik metode.


La oss se nærmere på hva det innebærer å være en Scrum Master.

Holistisk lederskap som Scrum Master

En måte å se på rollen som Scrum Master er ved å se på han eller henne som en slags tjenende leder.


De er altså ikke en del av et hierarki, hvor de kommer med ordre eller krav. I stedet har de en mer holistisk tilnærming til arbeidet sitt, hvor de tilbyr å hjelpe andre, samtidig som de fremmer fellesskapsfølelsen og støtter at makten for beslutningstaking er delt.


En viktig del av denne typen lederskap er at personen med rollen som Scrum Master ikke skal peke på hva ansatte gjør feil og som ikke samsvarer med den agile arbeidsmetoden.


I stedet skal en Scrum Master belyse når folk gjør ting riktig, være konkret når han eller hun tar opp dette og samtidig vise hvordan ting kan gjøres enda bedre.

Leter din bedrift etter dyktige folk?
Se gjennom profiler til tusenvis av frilansere og konsulenter i Norge.
Opprett bruker

Hvilken rolle har en Scrum Master?

Scrum Master har flere roller i et prosjekt. Han eller hun tjener eieren av et produkt ved å sørge for at målene, omfanget og eierskapet til produktet er klart og tydelig for alle ansatte i et team.


De tilbyr teknikker og verktøy for å styre serverne til produktet effektivt og hjelpe teamet med å forstå at det er behov for at serverne for programvaren er klare og konsise.


De kjenner også til produktplanlegging i et empirisk miljø. En Scrum Master er naturligvis godt kjent med å være agil og med å utøve agilt arbeid.


De er vant med å bruke den agile arbeidsmetoden for å utføre et prosjekt og kan avtale møter ettersom det trengs for å videreformidle informasjon om prosessen.

Rolle overfor teamet

Overfor teamet fungerer en Scrum Master som en slags veileder som hjelper teamet med selvorganisering og arbeide kryssfunksjonelt.


De hjelper også til med å få teamet til å skape et produkt av høy verdi ved å fjerne enhver hindring i prosessen og støtte dem gjennom møter, dersom det er behov for assistanse.


En hindring kan være hva som helst som holder igjen teamet fra å få jobben sin gjort. Dette kan inkludere unødvendige og langtekkelige godkjenningsprosesser, treg respons fra andre avdelinger, eller kanskje til og med å oppdatere utdatert maskinvare eller systemer.


Teamet skal kunne stole på at deres Scrum Master rydder veien for dem.


Dette vil gi dem mulighet til å fokusere på selve prosjektet og arbeidet de har fremfor seg, slik at de kan utføre det så effektivt som mulig.

Rolle i organisasjonen som helhet

Scrum Master har også en rolle innen bedriften som en helhet og hjelper den med overgangen til en agil arbeidsmetode.


Dette inkluderer å hjelpe ansatte og aksjonærer med å arbeide i en empirisk produktutviklingsmodus. I denne sammenhengen vil en Scrum Master lede endringene som vil øke produktiviteten til teamet, samtidig som han eller hun jobber tett med andre Scrum Masters for å implementere denne arbeidsmetoden i hele organisasjonen.


En annen stor rolle enhver Scrum Master har, er å konstant distribuere informasjon om prosjektet til aksjonærene. Dette vil være informasjon om hvor langt man er kommet i utviklingsprosessen.

Hva gjør egentlig en Scrum Master?

Selv om en Scrum Master er en avgjørende del av et team, er ikke han eller hun involvert i planleggingen av lanseringen. Dette blir gjort av eieren av produktet og teamet som utvikler produktet.


En Scrum Master er heller ikke sjef over et team, da hvert team er selvorganiserende.

Scrum Master er faktisk ikke ansvarlig for prosjektets suksess i det hele tatt.


Likevel kan hele systemet falle sammen uten en Scrum Master. Han eller hun er limet som holder prosjektet sammen, ved å legge til rette for daglige møter for å måle fremskrittet i et prosjekt.


De hjelper teamet med å overholde fremdriftsplanen og planlegge de neste stegene som må utføres.


Samtidig er de til stor hjelp for eierne av et produkt fordi de gir dem forklaringer på de mer tekniske delene av prosjektet og oppfordrer til økt samarbeid mellom eieren og lederen på stedet.


Hvert eneste steg i en bedrift som arbeider etter den agile metoden, blir altså opprettholdt og guidet av en Scrum Master.


Han eller hun fungerer som en sags mekaniker. Det vil si at de ikke selv sitter i førersetet, men er den som sørger for at alt fungerer som det skal.

Hvordan bli en Scrum Master?

Den mest lineære veien til å bli en Scrum Master er gjennom sertifisering.


Scrum Alliance tilbyr en utmerkelse som Certified ScrumMaster, som lærer kandidatene hvordan de kan få sitt team til å arbeide på høyeste mulig nivå.


I sertifiseringsprosessen lærer men det fundamentale ved rammeverket til en slik metode å arbeide på. Samtidig hjelper det enhver Scrum Master med å bli godt kjent med hvilke roller som inngår i teamet, hvordan møtekulturen og arrangementer foregår, hvilke regler som gjelder, og andre prosedyrer og vilkår for denne arbeidsmetoden.


Med en slik sertifisering, kombinert med arbeidserfaring fra det faktiske arbeidslivet, vil en Scrum Master kunne utvide arbeidet sitt til flere industrier.


Han eller hun vil altså ha god nytte av å besitte kunnskapen man oppnår som Scrum Master.


En sertifisering demonstrerer at kandidaten besitter grunnleggende kunnskap om denne arbeidsmetoden og hvordan de skal interagere med andre som også utøver denne arbeidsmetoden for å oppnå kontinuerlige forbedringer og skape høyest mulig verdi på alle plan i en bedrift.

Kurs og eksamen

Kravene for å oppnå tittelen som Certified ScrumMaster er minimale. Først og fremst må man ha en viss kjennskap til systemet og arbeidsmetoden.


Deretter må man på kurs som går over to dager og til sammen 16 timer. Dette kurset blir holdt av en Certified Scrum Trainer, som gir kursdeltakerne en oversikt over hvordan man skal organisere og veilede et scrum team.


Etter kurset må man opp til en eksamen i CSM. Når du besår eksamen og aksepterer lisenskravene, vil du bli uteksaminert med et to-års medlemskap i Scrum Alliance.

Relaterte poster