Bedrift

Slik skriver du en god pressemelding | Mal og 5 viktige tips

Målet for de fleste pressemeldinger er å generere positiv publisitet for din organisasjon. Å sende ut en pressemelding er en flott måte å generere publisitet om for eksempel en milepæl i bedriften, promotering av et merke eller komme med informasjon om en begivenhet. En pressemelding fungerer da som en offisiell kunngjøring fra organisasjonen til nyhetsmedier eller andre medier.

I dagens digitale hverdag er det lurt å levere pressemeldingen på en moderne måte. For 10 år siden var de fleste fortsatt avhengig av å lese papiravisen for å holde seg oppdatert på nyheter. I dag vil derimot majoriteten av dine kunder eller klienter skumme gjennom overskrifter på Twitter, i nettaviser eller få med seg siste nytt via Facebook. Dette må du som bedriftsleder tilpasse deg.

Trenger du noen til hjelpe deg å utarbeide en pressemelding finnes det over 200 frilans-journalister og skribenter på vår plattform. Kontakt dem direkte og få utarbeidet den perfekte pressemeldingen for ditt selskap.

Hva må jeg tenke på før jeg starter på en pressemelding?

Folk har selv kontroll over hvor, når og hvordan de innhenter informasjon og nyheter. Pressemeldinger handler derfor ikke lenger bare om tradisjonelle aviser, men heller om å formidle relevant innhold i de rette kanalene hvor forbrukerne selv velger når og hvor de henter inn informasjon. Dette burde du sette av tid til å finne ut av for å kunne nå kundene på mest mulig effektiv måte. Det kan være en god idé å begynne prosessen med å svare på disse fem vanlige spørreordene:

 1. Hvem er denne meldingen til?
 2. Hva er kjernebudskapet?
 3. Når er dette relevant å publisere?
 4. Hvorfor er dette viktige for mitt publikum?
 5. Hvor burde jeg publisere nyheten?

Med dagens teknologi kan man gå rett på sak, og man slipper å vente på at ting skal bli publisert i papiravisen. Bedrifter kan helt på egenhånd skape sin egen flyt av informasjon gjennom sosiale medier, blogger og andre direkte kanaler. Ved å gjøre om PR-strategien til en holistisk inbound-strategi, skaper du muligheter som ikke før var der, og du kan direkte lage og publisere meningsfylt innhold samtidig som du bygger et forhold til potensielle kunder i din målgruppe.En av de viktigste oppdateringene du kan gjøre for PR-strategien er å tenke på pressemeldinger som en perfekt mulighet for å kommunisere og skape en forbindelse med publikummet du ønsker å nå ut til, inkludert, men ikke begrenset til, journalister. Det er ikke bare en måte å få nyhetsdekning på, men kan også hjelpe til i markedsføring av bedriften.

Leter din bedrift etter dyktige folk?
Se gjennom profiler til tusenvis av frilansere og konsulenter i Norge.
Opprett bruker

Pressemelding mal og viktige tips

Pressemeldingen bør derfor være skrevet på et språk som er lett å forstå for alle, og bør helst inneholde et direkte sitat eller noe som er enkelt å huske for publikum. De fleste pressemeldinger er på knapt en A4-side, og bør helst ikke være lenger enn maksimalt to sider.


En pressemelding kan typisk se slik ut:


 • Overskrift: Dette er tittelen på pressemeldingen, gjerne med hovedformålet med meldingen
 • Underoverskrift: 1 - 2 setninger som gir et kort sammendrag av pressemeldingen
 • Sted og dato
 • Hoveddel: gjerne 2 - 4 avsnitt hvor man forklarer meningen bak pressemeldingen i detalj
 • Generelle detaljer om bedriften
 • Kontaktinformasjon: Kontaktinformasjon til PR-ansvarlig, inkludert tittel på deres stilling, e-postadresse og telefonnummer


Det er visse grep man kan ta for å skrive en uimotståelig pressemelding, her får du fem tips for hvordan du skal skrive en pressemelding som fenger og engasjerer:


1. Lag en overskrift som fanger leseren

Enhver suksessfull pressemelding starter med en spennende overskrift. Bruk aktive verb, et klart og tydelig språk og ikke gjør den for lang, men enkel og kort. Én linje er nok og vil fokusere leserens oppmerksomhet mot hovedpoenget. Det viktigste av alt er at du holder innholdet i overskriften interessant. I dagens teknologiske verden hvor man har en konstant strøm av informasjon, er det viktig at man skiller seg ut og blir lagt merke til. Derfor bør du legge litt ekstra tid og energi i å skrive en god overskrift for pressemeldingen.

2. Få frem verdien av pressemeldingen for media

For å gjøre reportere, analytikere, influencere eller følgere interesserte i å dele pressemeldingen videre, må du være klar og tydelig om hvorfor de skal bry seg om å gjøre akkurat det. Første avsnitt må derfor gå rett på sak og gi svar på alle de fem spørreordene om bedriftens nye utgivelser, oppdatering eller utvikling, som nevnt over. Tradisjonelle reportere har ikke massevis av tid gå gjennom detaljer eller bakgrunnsinformasjon. De trenger fakta som gjør det enkelt for dem å fortelle din historie videre til andre. I de neste avsnittene bør det ikke bli presentert ny informasjon som leseren ikke vil få med seg.

3.Nyanser pressemeldingen med beskrivende tekst

Så fort du har presentert fakta og detaljene rundt formålet med pressemeldingen, kan du gå i dybden og nyansere meldingen med et beskrivende språk. Dette gir kontekst til annonseringen og hjelper leseren med å forstå hvordan nyheten i pressemeldingen påvirker industrien, kundebasen eller landskapet. Ideelt sett bør man ha med sitater gitt av hovedaksjonærene i bedriften, inkludert lederne, prosjektlederne eller de som blir direkte påvirket av annonseringen. Ved å sitere viktige figurer eller autoriteter understreker man betydningen av det som blir presentert i pressemeldingen. Bruk sitater fra en eller to nøkkelpersoner og fokuser resten av innholdet rundt deres unike perspektiv.4. Gi leseren verdifull bakgrunnsinformasjon om temaet

I siste avsnitt bør du huske at leseren allerede har fått all nødvendig informasjon han eller hun trenger for å gjenfortelle budskapet og spre ordet. Det kan være fristende å komme med overflødig fakta, sladder om bedriften eller utviklingen som er bakgrunnen for pressemeldingen. Noen ganger kan man føle at det mangler tekst når hele teksten ikke er forklart i hver minste detalj og ikke er utfyllende i våre egne øyne fordi vi selv sitter på all informasjonen om saken. Men en pressemelding skal derimot kun være hjelpsom og konsis uten unødvendig informasjon. I slutten av teksten bør man derfor kun tilby informasjon for leseren som styrker historien, som for eksempel kreative metoder bedriften brukte for å utvikle prosjektet eller kunngjøringen. Eller så kan man, dersom det passer, si noe om hvordan fremtiden blir i forhold til denne kunngjøringen.

5. Oppsummer hvem og hva som er oppgitt i teksten

Twitter er full av klager fra reportere som slakter pressemeldinger som ikke klart og tydelig forklarer hva bedriften bak meldingen driver med eller hva pressemeldingen egentlig handler om. Derfor bør du sørge for at din pressemelding er enkel å referere til fordi den har bra innhold. Forklar hva bedriften gjør med et enkelt norsk språk, inkludér en lenke til bedriftens hjemmeside tidlig i teksten og gjør pressemeldingen konsis og gå rett på sak. Dersom du referer til data, bør du ha med en lenke til kilden for dataen. Sørg også for å ha med stillingstittel og bedriftsnavn bak navnene på personer som blir sitert. Det kan være lurt å få noen til å lese over pressemeldingen og gi en tilbakemelding før den slippes, i tilfelle det er noe som ikke er tydelig nok i andres øyne.

Oppsummering

Nøkkelen til å holde PR-strategien oppdatert og moderne er ved å glemme alt du kan om forutbestemte forestillinger om hva offentlige relasjoner er og heller fokusere på å skape bemerkelsesverdig innhold. Tradisjonelle pressemeldinger kan fortsatt være nyttige og verdifulle når de blir utført på riktig måte, så i stedet for å droppe pressemeldinger som taktikk, bør man gi dem en moderne fremtoning for å gjøre dem nyttige for markedsføringen av bedriften.

Og for å gjenta det, tenk også over hvordan du kan bruke din pressemelding i en større inbound-strategi for gjøre den enda mer personlig og tilpasset din målgruppe. De samme prinsippene gjelder for PR-strategien; Skap innhold for å beskrive din egen historie og bruk taktisk oppsøking for å gjøre journalister og analytikere kjent med din merkevare.

Relaterte poster