Bedrift

Oppdragsavtale mal for konsulentprosjekter (2020)

Vi har lansert en ny digital løsning for oppdragsavtale. Se denne siden for mer informasjon!

Skal du jobbe med en konsulent eller freelancer er det viktig å ha en god oppdragsavtale. For mindre prosjekter er det en del som tenker at de ikke trenger noen underskrevet avtale. Det mener vi er feil.

Derfor har vi laget en enkel mal til en oppdragsavtale som fungerer i de fleste konsulent- eller freelanceroppdrag. Det er en tilpasset versjon av denne oppdragsavtalen vi bruker i Flexify, så vi håper den kan være nyttig for andre også.

Hvorfor bruker vi denne oppdragsmalen i Flexify? Jo, fordi vi har laget en plattform som kobler bedrifter med konsulenter og frilansere innen IT, design, analyse og markedsføring. Der kan du finne den perfekte personen til ditt team eller lage en profil for å motta tilbud fra bedrifter.

Tilbake til oppdragsavtalen, ja! Det som er viktig å huske er at avtalen må tilpasses hvert enkelt prosjekt. Det sier seg også selv når man ser avtalen, for her er det oppgitt Kari Nordmann og Eksempelbedrift AS som kontraktsparter.

Vi tenkte vi kunne gå gjennom avtalen steg-for-steg, så slipper du å lure på hvordan du skal fylle den ut.

Leter din bedrift etter dyktige folk?
Se gjennom profiler til tusenvis av frilansere og konsulenter i Norge.
Opprett bruker

Standard oppdragsavtale for konsulenter

Overskriften

Her fyller du inn navnet på din bedrift og navnet på konsulent som dere skal jobbe med.


Innledende kommentar

Selv om dette er valgfritt kan det være nyttig for begge parter for å forstå hvor i prosjektet konsulenten eller freelanceren kommer inn. Eller bare gi litt bakgrunn for hvorfor hun eller han er hentet inn.


Som eksempel: “Eksempelbedrift AS har fått nye nettsider og ønsker hjelp med digital markedsføring for å promotere den nye nettsiden til potensielle kunder. De har kommet noe i gang med AdWords, men trenger bistand til SEO, Facebook/LinkedIn-promotering og videreføring av AdWordskampanjer. Kari Nordmann er hentet inn via Flexify for å bistå med dette”


Partene

Her oppgir man helt enkelt partene i avtalen. Ønsker dere å være helt presise kan dere også inkludere organisasjonsnummer til hver part.


Oppdragets omfang

Her beskriver dere hva konsulenten skal utføre under prosjektperioden. Her er det viktig å være detaljert slik at det ikke oppstår noen misforståelser. God forventningsavklaring er alfa og omega for å unngå konflikt, så hvis man legger inn litt ekstra innsats med å beskrive oppdraget på en god måte kan det spare mye tid og frustrasjon senere.


Er det et lenger oppdrag med en komplisert leveranse foreslår vi at dere lager et vedlegg som kun beskriver leveranser, som så legges ved oppdragsavtalen. I noen IT-prosjekter kalles dette en kravspesifikasjon, og er som sagt veldig nyttig å ha når prosjektet blir komplisert.


Oppdragets varighet

Her beskriver dere hvor lenge oppdraget varer og om det mulighet for forlengelse. Det kan også være fint å inkludere hvor mange timer per uke eller per måned som er forventet.


Pris og fakturering

Her beskriver dere prisen dere skal betale konsulenten. Dette kan være enten en timepris eller fastpris for hele prosjektet. Det er også lurt å ta med hva som er inkludert og ikke.


Noen avtaler at konsulenten kan fakturere fortløpende hver måned. Andre ønsker én sluttfaktura etter at hele oppdraget er utført. Det er også noe dere burde inkludere og avklare under dette punktet.


Spesielle bestemmelser

Under spesielle bestemmelser kan dere inkludere punkter som ikke hører hjemme noe annet sted. Det kan for eksempel være at dere som bedrift beholder rettighetene til grafisk materiell i etterkant av oppdraget, eller at konsulenten ikke kan jobbe for noen konkurrent innen 6 måneder etter oppdraget.Oppsummering

Skal du gjennomføre et prosjekt med en freelancer eller en konsulent burde du ha en god avtale. Dette er tryggest for begge parter.


Du må gjerne ta vår avtale her som utgangspunkt eller finne en annen mal på nettet. Husk bare å få med alle de viktigste punktene.


Lykke til med prosjektet!

Ps. Du finner tekstversjon av oppdragsavtalen under


---(NB: eksempelavtale som må tilpasses)

Oppdragsavtale mellom

Eksempelbedrift AS og konsulent Kari Nordmann


Innledende kommentar (valgfritt)

Her kan man skrive litt om bakgrunn for avtalen, eller generelt om prosjektet som konsulenten skal være en del av.

Partene

Denne avtalen inngås mellom konsulent Kari Nordmann (heretter KN) og oppdragsgiver Eksempelbedrift AS (+ ev. kontaktperson hos oppdragsgiver)

Oppdragets omfang

KN tar på seg oppdraget med å bistå oppdragsgiver med følgende oppgaver: (Lag en beskrivelse av oppgavene som skal utføres og eventuelt hva som skal leveres ved prosjektet slutt).

Oppdragets varighet

Oppdraget var fra 01.01.18 til 01.06.18. KN skal i perioden jobbe 37,5 timer i uken.

(Husk at hvis det er nødvendig å foreta endringer i oppdraget slik at de ikke dekkes av den allerede inngåtte avtale, må det inngås en ny skriftlig avtale.)

Pris/fakturering

Pris for oppdraget avtales til kr ____ (eller en avtalt timepris). Eventuelle reise-/oppholdskostnader kommer i tillegg.

Fakturering gjøres når oppdraget er sluttført med betalingsfrist 14 dager etter at oppdragsgiver har mottatt faktura. Ved betaling etter forfall beregnes 12 % rente p.a. (ev. fakturering en gang pr. måned eller annen avtale).

Spesielle bestemmelser

Kan kan man inkludere andre bestemmelser som arbeidssted, taushetsplikt, ansvarsforhold/forsikringer, rettigheter til sluttprodukt m.m.

Denne avtalen finnes i 2 eksemplarer; ett til hver av partene

___________________________                          ________________________

Konsulent Kari Nordmann                                       Eksempelbedrift ASVi i Flexify bruker mye tid på å utarbeide relevante artikler, så vi håper du syns at dette var nyttig. Har du lyst til å lære mer om hvordan vi hjelper bedrifter med å finne dyktige konsulenter og frilansere kan du gjøre det her. Er du selv en frilanser eller konsulent innenfor IT, design, markedsføring eller analyse kan du lage en profil på Flexify og motta oppdrag allerede i dag. Du kan lese mer om det her.

Relaterte poster