Bedrift

Her får du våre 10 tips til hvordan du kan motivere dine ansatte

Opplever du mangel på motivasjon blant dine ansatte? Drar mørketiden ned stemningen på jobb eller har en svært hektisk periode tært på energien og humøret?


Det er ikke alltid like enkelt å bevare motivasjonen på en arbeidsplass. Enhver bedriftseier eller leder vil fra tid til annen oppleve at motivasjonen ikke er til stede blant de ansatte.


Selv om du selv kanskje er svært motivert, er ikke nødvendigvis alle ansatte det.


For at folk skal trives på jobb, er det helt essensielt med motivasjon. Når ansatte er motiverte og trives, vil dette føre til økt produktivitet og forhåpentligvis vekst for bedriften.


Men hvordan skal du som leder skape motivasjon blant de ansatte?


Kanskje du føler at du har prøvd alt uten å lykkes? Det er ingen grunn til å fortvile. Selv de beste lederne er noen ganger nødt til å tenke utenfor boksen for å finne kreative og pålitelige metoder for å holde de ansatte motiverte.


Og det finnes heldigvis flere løsninger som kan få opp energinivået og motivasjonen igjen.


Her får du 10 tips til hvordan du kan motivere dine ansatte


1. Skap tillit


Når du gir ansatte tillit og viser dem at du er avhengig av dem for at bedriften skal fungere optimalt, vil de gi tilbake til deg fortere enn du tror. Du kan komme langt med en liten dose tiltro.

Du kan være sikker på at de ikke vil skuffe deg, ved å la de få høre at du stoler på at de gjør gjør sitt beste på jobb og utviser høy grad av tillit til deres evner.


2. Gi arbeidet deres mening


De fleste ønsker å være en del av noe større enn dem selv. Vis de ansatte hvordan deres arbeid har betydning for bedriften. Dette vil føre til at de forstår bedriftens visjon bedre, og ser hvordan deres egen rolle passer inn i det store bildet.


3. Bli kjent med individene og tilrettelegg deretter


Det er viktig å anerkjenne hvert enkelt individ og se de for dem de er. Alle er skrudd sammen på forskjellige måter og alle har derfor ulike måter å bli motivert på. Når man hele tiden snakker til de ansatte som en gruppe, føler mange seg kanskje oversett og betydningsløse.

Sett derfor av tid til å bli kjent med den enkelte og gi individuelle positive tilbakemeldinger eller ha møter med de som kanskje faller litt utenfor for å gi de individuell veiledning og støtte.

Leter din bedrift etter dyktige folk?
Se gjennom profiler til tusenvis av frilansere og konsulenter i Norge.
Opprett bruker

4. Skap et godt samhold


Ved å bygge et godt samhold blant de ansatte vil de føle seg mer forent med hverandre, og ikke bare med bedriften.

Nettbaserte forum kan være en god idé, men det er også viktig med personlig kontakt. Samle alle til felles lunsj eller arranger fester når dere har nådd en milepæl for å skape et hyggelig og sosialt miljø blant de ansatte.


5. Ha en åpen-dør-policy


Vær mot andre som du vil at andre skal være mot deg. Dette er en god setning å ha med seg som leder.

Når du fører en åpen-dør-policy i forhold til nye idéer og forslag fra de ansatte, vil de føle at deres stemme teller. De ønsker å bli sett og hørt, akkurat som du ønsker når du leder et møte eller informerer ansatte om viktige saker.

Det kan samtidig være lurt å bruke høflige fraser som «vær så snill» og «takk», fordi det jo også er slik du selv ønsker at de skal snakke til deg.


6. Gå frem som et godt eksempel


Det er du som leder som sitter i førersetet for hvordan miljøet og stemningen på arbeidsplassen skal være. Derfor er det viktig at du går frem som et godt eksempel.

Dersom du for eksempel arbeider veldig hardt og er optimistisk, selv når du møter på store utfordringer, vil de ansatte mest sannsynlig også gjøre det samme.

Hvis du utviser en positiv holdning og forståelse, vil de ansatte speile denne oppførselen. Dette kan føre til at hele kulturen i bedriften og arbeidsmiljøet blir mer motiverende.


7. Prioriter balansen mellom arbeid og privat


Det er viktig at du som leder legger vekt på å oppfordre de ansatte til å ta seg fri når arbeidsdagen er over, eller når ferien først kommer. En arbeidskultur som prioriterer balansen mellom arbeid og privat avler økt produktivitet og generelt sett mer glede på arbeidsplassen.

Når man føler man blir tatt vare på som ansatt, blir man motivert til å yte bedre når man først er på jobb.


8. Tilby fleksibel arbeidstid


Fleksibel arbeidstid handler også om å skape en balanse mellom jobb og privat for de ansatte. Dette gir dem rom for å ta hensyn til familiens behov, personlige forpliktelser og andre ansvarsområder på privaten.

Samtidig gir du dem også muligheten til å unngå pendling, du reduserer stressnivået deres og gir dem sjansen til utføre arbeidet når de selv er mest produktive.


9. Engasjer de ansatte når du utarbeider insentiver


Dersom du ikke er sikker på hva som vil virke motiverende for teamet du leder, bør du ikke være redd for å spørre de rett ut. Lag en boks hvor de kan legge inn forslag eller send ut spørreundersøkelser for hva slags belønninger de kunne tenke seg å motta for å ha nådd visse mål.

Når du har innhentet nødvendig informasjon, kan du sette klare mål som de kan jobbe mot. Dette vil ikke bare få de ansatte til å jobbe hardere for å nå mål, det sender også ut et signal om at de ansattes bidrag blir verdsatt.


10. Gi ansatte muligheten til å tilegne seg ny kunnskap


For å holde motivasjonen oppe kan det være lurt å tilby kurs, konferanser eller annet for de ansatte.

Så fort man havner i en rutine og hver dag blir lik den andre, kan man fort miste motivasjonen, kreativiteten og føle seg lite tilfredsstilt med arbeidet. Dette kan føre til lavere produktivitet og dårligere omsetning.

Du kan snu en slik trend ved å tilby muligheten til å lære nye ferdigheter eller noe nytt om bransjen under arbeidstiden. Dette er en enkel måte å øke tilfredsheten til de ansatte og øke deres kunnskapsnivå slik at de kan bidra til å forbedre bedriften.

Relaterte poster