Bedrift

Her gikk noen av Norges mest vellykkede gründere på skole

Vi i Flexify syns det er gøy å følge med på andre norske gründere og lære av deres suksess (og feiltrinn ikke minst). Spesielt er vi nysgjerrige på andre fra samme skole som oss (NTNU og UiO), men vi vet jo at det kommer dyktige gründere fra alle landets skoler.


Dette gjorde oss litt nysgjerrige på hvilken skole som har klart å fostre frem flest dyktige grundere!


Skole og utdanning har selvfølgelig ikke alt å si (i noen tilfeller ingenting), men av og til er det skolens opplegg eller evne til å motivere til entreprenørskap som er utslagsgivende.


Vi har derfor laget en oversikt over 50 av Norges mest kjente gründere og hvor de har gått på skole, for å få et bedre bilde av dette. Vi har også gjort noen interessante funn i analysen vår, som vi skal gå gjennom steg for steg her. Noen av disse er:


  1. NTNU har fostret frem flest gründere i Norge
  2. 52% har studert i utlandet, hvorav 2 på Harvard
  3. Nesten 50% har studert økonomi
  4. 24% har studert entreprenørskap


Les videre, så skal vi gå gjennom alt!

Leter din bedrift etter dyktige folk?
Se gjennom profiler til tusenvis av frilansere og konsulenter i Norge.
Opprett bruker

Her ser du en oversikt over våre funn


En høyoppløst versjon kan du laste ned og bruke som du vil her

Hvilken skole i Norge har flest topp-gründere?

Det viser seg at det er NTNU som går av med seieren i antall kjente gründere de har klart å fostre frem. Hele 15 av 50 av de grunderne i Norge vi har kartlagt har bakgrunn fra NTNU. Nesten alle disse har sin hovedutdannelse derfra.

På en god andreplass har vi BI hvor 12 grundere har studert, mens NHH og UiO ligger på 3. og 4. plass med hhv 6 og 5 grundere av disse 50 utvalgte.

Selv om noen skoler skiller seg ut som eksepsjonelt gode på å fostre frem grunderspirer er det verdt å nevne at dette også er de største skolene i landet. Hadde vi justert for antall studenter hadde grafen nok sett veldig annerledes ut.

Vi tar med oss den positive nyheten at flere mindre skoler også har hatt toppgrundere på studentlisten sin, blant annet Høyskolen i Lillehammer og Rudolf Steinerskole. Klapp på skulderen til dem!

I tillegg så vi i undersøkelsen at selv om de fleste av toppgrunderne har studert i Norge er det faktisk tre av dem som kun har studert i utlandet. Mer om dette litt senere.


Kjønnsfordeling blant utvalgte toppgrundere

I vår undersøkelse har vi også kartlagt kjønn, og analysen viser at hele 42 av 50 av disse gründerne er menn. Det utgjør så mye som 85%. Nå sier ikke vi at dette er representativt for resten av landet eller resten av næringslivet, men det er tydelig at vi har en jobb å gjøre for å utligne denne forskjellen. Heldigvis er noen av de mest vellykkede gründerne kvinner, slik som Karen Dolva, som leder veien for andre kvinner i det noe mannsdominerte gründermiljøet.


Hvor i utlandet har noen av våre dyktigste grundere studert?

Vår undersøkelse viser at hele 52% av grundere har studert i utlandet. Her har vi også regnet med utveksling, så hvor integrert de ble i det lokale miljøet kan sikkert diskuteres. Likevel er det mange som har erfaring fra toppskoler i alle verdens hjørner, og som kanskje har tatt med verdifull kunnskap tilbake til Norge. Det er bra!

Av de mest populære skolene i utlandet er det flere kjente toppskoler på listen. 4 av 50 har gått på Berkley i California. Kanskje nærheten til Silicon Valley var det som fikk inspirasjonsbegeret til å renne over?

Vi har også 3 stykker som har gått på LSE og CBS, mens 2 har gått på prestisjetunge Harvard i USA. Imponerende!

Av land som er mest populære å studere i så er det USA som stikker av med en soleklar seier. Hele 12 av 50 grundere har erfaring fra studier i USA. England og Australia er på 2. og 3. plass i popularitet med hhv 4 og 3 grundere som har studert der.


Hvilken studieretning har vært mest populær?

Hele 22 av 50 grundere har bakgrunn fra økonomistudier, som med det går av med 1. plass blant populære studieretninger for gründere i Norge. Her skal det legges til at vi har slått sammen en del ulike økonomi-studier til én gruppe.

Det samme har vi gjort med ingeniørstudier som har 2. plass med 18 grundere med denne studieretningen. Det er tydelig at mange grundere har fått omsatt sine tekniske ferdigheter til kommersiell suksess.

De fleste grundere (64%)  blant de 50 vi har undersøkt har valgt å fullføre en mastergrad.  2 stykker har også startet eller fullført en doktorgrad.

Et annet interessant funn vi gjorde var at 24% av de spurte har studert entreprenørskap på et eller annet vis, enten i Norge eller i utlandet. 76% har altså klart seg uten og fortsatt lykkes, så ikke se på dette som noen sikker vei til suksess i startup-verden.


Oppsummering

Vår undersøkelse har altså vist at NTNU er skolen hvor flest grundere har studert i Norge ( i hvert fall i vårt utvalg). Det betyr kanskje at de gjør noe riktig i sin satsing på entreprenører. BI er like bak, mens andre skoler har en jobb å gjøre i å oppfordre og utfordre fremtidige gründerspirer, om det er målet da.

Vi håper du er litt klokere - det er i hvert fall vi :)

Hvordan er denne undersøkelsen gjennomført?

Vi har brukt LinkedIn som kilde til all data. Vi startet med en bruttoliste på 120 selskaper fra Brønnøysundregisteret som så ble kuttet ned til de 50 selskapene som også har vært profilert i startup-nyheter, på konferanser og i startup-miljøet det siste året. De er så sjekket for solid økonomi og vekst siste 12 måneder der data for dette har foreligget. Enkelte utelandsregistrerte selskaper er også tatt med. Vi tar forbehold om feil.

I de tilfeller hvor det er flere grundere har vi valgt ut hun/han som er daglig leder. Vi har også trukket ut de to utdannelsene som ser tyngst ut fra LinkedIn, selv om mange har både 3, 4 og 5 skoler bak seg.

Relaterte poster