Bedrift

Hva er godt lederskap og hva er det ikke? La oss drøfte litt

Hva er egentlig godt lederskap? Og er det i det hele tatt mulig å lære seg å bli en god leder?


Definisjonen på lederskap er enkelt sagt at det er en prosess med sosial innflytelse for å maksimere andres innsats mot å oppnå et større, felles mål.


For en bedrift vil det si å lede arbeiderne og kollegene i en viss retning med en strategi som tilfredsstiller bedriftens behov.


Denne definisjonen av lederskap samler den essensielle delen som handler om å inspirere andre til være forberedt på å gjøre det som må til for å nå et mål.


Effektivt og godt lederskap er basert på idéer, enten originale idéer eller lånte idéer. Disse vil ikke ha betydning dersom du som leder ikke klarer å kommunisere de ut til andre på en engasjerende måte, slik at de handler å den måten du ønsker at de skal handle.


For å si det enda mer enkelt, kan man si at lederen er inspirasjonen og sitter i førersetet for handling. Han eller hun er den personen i gruppen som besitter kombinasjonen av rett personlighet og lederskapsevner som får andre til å følge i hans eller hennes spor.


For å poengtere hva godt lederskap innebærer, kan du nedenfor lese om hva dårlig lederskap er. Nederst kan du også lese et eksempel på viktigheten av godt lederskap fra en av verdens mest suksessrike bedrifter.


Hierarki har ingenting å si for godt lederskap


Mange forbinder godt lederskap med hierarkiet innen en bedrift, og ser ofte til de som har vært i selskapet lengst eller til de som sitter med seniorstillinger.


Men i mange tilfeller er disse personene kun det tittelen tilsier, uten at de nødvendigvis er gode ledere.


Godt lederskap kommer ikke automatisk når en ansatt når et visst inntektsnivå eller klatrer oppover på rangstigen i selskapet. Forhåpentligvis besitter de som oppnår disse stillingene gode lederskapsevner, men det er aldri en garanti for at det er tilfellet.


Du kan være en minst like god leder, selv om du hverken har rett tittel eller inntektsnivå som tilsier at du er en person med makt i en bedrift. Du kan selv ta på deg rollen som leder på jobben, i nabolaget, i familien, eller andre steder, helt uten at du har en tittel. Det handler om hvilke evner du har til å lede andre mennesker.Leter din bedrift etter dyktige folk?
Se gjennom profiler til tusenvis av frilansere og konsulenter i Norge.
Opprett bruker

Lederskap har lite å gjøre med personlige egenskaper


Når man hører ordet leder, tenker mange kanskje automatisk på en dominerende, karismatisk person som ofte tar ledelsen automatisk når en oppgave skal utføres eller under en diskusjon.


Men det er ikke alltid disse personene som utøver godt lederskap. Lederskap er nemlig ikke et adjektiv.


Det er ikke nødvendig å være ekstrovert eller karismatisk for å praktisere godt lederskap. Og det er heller ikke gitt at de som har karisma automatisk er gode ledere.


Godt lederskap er ikke det samme som bedriftsstyring


Dette er virkelig et godt poeng å huske. Lederskap og bedriftsstyring er ikke synonymer.

Har du 15 personer du har ansvar for i ditt team? Det er vel og bra. Da er du forhåpentligvis en god leder for disse. Det er nemlig et stort behov for godt lederskap, og ikke kun lederskap.


Ledere er nødt til å planlegge, måle resultater, følge opp, koordinere, løse problemer, ansette og si opp ansatte, og utføre en rekke andre oppgaver. Mye av tiden går altså med til å styre ulike elementer av bedriften, og ikke til å lede de ansatte.


Men dersom man kun fokuserer på å utføre alle de tekniske oppgavene uten å lede de ansatte, vil dette si at man utøver dårlig lederskap. Godt lederskap vil derimot si å motivere de ansatte og føre de i riktig retning for å nå bedriftens mål.


Resultater er viktig for godt lederskap


Godt lederskap er nært knyttet til prestasjoner og ytelse. Det vil ikke nødvendigvis si at det alltid handler om profitt. Ofte blir effektive ledere målt på om de øker bedriftens bunnlinje, altså sluttresultat.


Dersom en leder ikke klarer å innfri forventingene om profitt som er satt av ledelsen, styret eller aksjonærene i bedriften, vil han eller hun mest sannsynlig miste jobben.


Derfor er det viktig å virkelig poengtere punktet i forrige avsnitt. Det er ikke nok å kun styre de ulike delene i bedriften eller en avdeling, dersom man ikke har evnene til å lede menneskene som jobber i de ulike delene.


For å bli ansett som en effektiv leder, er det viktig å klare å styre alle ressursene man har tilgang på. Dette innebærer også menneskene. Derfor er det svært viktig å legge vekt på at godt lederskap innebærer god kommunikasjon, å inspirere sine kolleger og å følge opp alle og enhver.


Disse kvalitetene er viktige for at en leder skal oppnå suksess med sitt lederskap.


Er man født som god leder eller kan dette læres?


Det kan kanskje virke som en del mennesker er født som naturlig gode ledere. Og det er muligens noen som også er det, men alle kan lære seg å bli gode ledere ved å forbedre visse ferdigheter.


Historien er full av mennesker som, uten å ha noen tidligere erfaring med lederskap, har tatt på seg lederrollen i krisesituasjoner og overtalt andre til å følge deres foreslåtte handlingsrute. De har altså besittet egenskaper og karaktertrekk som har hjulpet dem med å ta på seg en rolle som leder.


En inspirerende historie om tilegning av godt lederskap


Steve Jobs er et klassisk eksempel på en person som på ingen måte var en født leder.


Etter at han startet selskapet Apple Computer fra sin egen garasje i 1976, ble han sparket av styret i 1985 på grunn av uenigheter om hvilken vei bedriften skulle ta for fremtiden.


Jobs grunnla derfor selskapene Pixar Animation Studios og NeXT Computer som han oppnådde suksess med. På grunn av det ble han i 1997 hentet tilbake til Apple.


Han fikk da en rolle som CEO i Apple, og utviklet etter hvert de revolusjonerende produktene iPod, iPhone og mange andre produkter.


Det er godt kjent at Steve Jobs til tider utøvde svært dårlig lederskap i sine yngre år som leder. Det er blitt sagt at han ofte hevet stemmen og var ufin mot både kolleger, ansatte, partnere og leverandører.


Han hadde sterk tro på at det var effektivt å være brutalt ærlig mot de som rett og slett ikke var gode nok, og at menneskenes følelser i det store og hele var irrelevante for bedriftens suksess. Det var sjelden han roste folk for å ha utført et godt stykke arbeid, og utførte aldri formelle ansattevalueringer.


Men ifølge flere av biografiene som er blitt skrevet om han, endret lederstilen hans seg ettersom han aldret. Han skal blant annet ha endret noen av sine mest negative egenskaper, og utvist en større grad av empati for andre, da han også innså at folk faktisk har begrensninger for hva de kan klare.


Da han returnerte til Apple, ble han tvunget til å kutte ned på arbeidskraften og det blir sagt at han da uttrykte bekymring for familiene til de som mistet jobben.


Denne historien viser at uansett hvor briljant og smart en måtte være, er det viktig å ha med seg de man leder på laget sitt for å lykkes. Godt lederskap handler om å føre en bedrift opp og frem som en helhetlig enhet.

Relaterte poster