Bedrift

Her er 8 egenskaper som kjennetegner en god leder

Den siste tingen du helst vil bekymre deg for, er om du er en god leder.

Likevel er det et av de vanligste spørsmålene ledere stiller seg i dag.

Du vil kanskje heller fokusere på å møte kunder, skape nye produkter eller komme frem til nye og spennende muligheter for bedriften.


Men samtidig ønsker du mest sannsynlig å få frem det beste i dine ansatte, slik at de presterer på aller høyeste nivå. Dette kan du få til ved å være en god leder.


Med mindre du har ansatt noen som kan ta seg av lederskapet, er du nesten nødt til å ta tak i dette selv.


Det skal sies at de aller færreste er naturlig fødte ledere. De fleste er nødt til å lære opp seg selv for å bli effektive og gode ledere.


Uansett om du lærer fra andres visdom eller oppnår innsikt fra egne erfaringer, vil det å bli en god leder handle om hva du gjør, og ikke hva du vet og kan.


Her får du 8 essensielle egenskaper som kjennetegner en god leder


1.  Kommunikasjon


Altfor mange ledere kommuniserer altfor lite. Ofte er det vanskelig for travle bedriftseiere eller avdelingsledere å hele tiden holde de ansatte oppdatert på siste nytt i organisasjonen.


Men det er viktig å få frem nyttig informasjon til de ansatte så raskt som mulig, for at de skal kunne utføre arbeidet sitt effektivt og hurtig. Derfor bør du gjøre alt du kan for å få informasjonen frem til de som kan dra nytte av den.


Samtidig vil de ansatte føle seg som en viktig del av bedriften ved å bli informert om hva som foregår rundt virksomheten.


2. Hold løfter


Gi aldri ut løfter du ikke er sikker på om du kan holde. Det er ingenting som ødelegger mer for din kredibilitet enn et brutt løfte eller en forventning som ikke blir oppfylt.


Det kan til tider være vanskelig, om ikke smertefullt, å holde løfter. Men denne forpliktelsen vil på sikt føre til at du utvikler disiplin og integritet. Disse to kvalitetene er svært viktig å ha som en leder. Øv deg derfor på å holde løfter både privat og med dine kolleger, og gjør det til en vane.


3. Behandle dine ansatte slik du forventer at de skal behandle kunder


Å be ansatte om å være høflige mot kunder, men samtidig oppføre deg som en dust overfor dine medarbeidere, er både hyklersk og uoverensstemmende. Du har ikke umiddelbart frihet til å oppføre deg dårlig mot andre, kun fordi du er leder.


Måten du behandler folk på vil sette standarden for alle på teamet. Derfor er det viktig at du går frem som et godt eksempel.


På 1960-tallet utarbeidet den amerikanske forskeren Robert Greenleaf begrepet «servant leadership». Det handler ikke om å være slavisk overfor de ansatte, men om å finne måter å tilby støtte for dine medarbeidere, slik at de vil lykkes i arbeidet sitt.


Et godt tips er å jevnlig spørre: «Hva kan jeg gjøre for å hjelpe?».

Leter din bedrift etter dyktige folk?
Se gjennom profiler til tusenvis av frilansere og konsulenter i Norge.
Opprett bruker

4. Være nøye med å delegere oppgaver


Nøkkelen til å oppnå suksess som leder er å lære å effektivt delegere både ansvaret for å gjennomføre oppgaver og autoriteten som trengs for å få ting gjort.


Mange ledere føler at de må kontrollere den minste lille ting de ansatte gjør. Dette er rett og slett en oppskrift på katastrofe.


Når du delegerer oppgaver til de ansatte, vil du kunne multiplisere mengden arbeid som kan oppnås, samtidig som du utvikler dine medarbeideres tillit, lederskapsevner og kunnskapsnivå.


5. Sett klare og tydelige mål


Enhver ansatt trenger mål de kan strekke seg etter. Ikke bare gir det de ansatte mening og retning for arbeidet, men det sikrer også at alle ansatte jobber mot det samme overordnete målet til bedriften.


Sett spesifikke og målbare mål sammen med dine ansatte, for deretter å følge opp progresjonen mot oppnåelse av målene. Tilby veiledning og støtte underveis, dersom det er nødvendig.


Ta deg også tid til de ansatte dersom de skulle ha behov for en privat samtale for utførelse av oppgavene de har fått utdelt. Dette er egentlig noe du bør gjøre uavhengig av grunnen for at de ønsker å prate. Lederskap handler tross alt om å lede faktiske personer, derfor er det viktig at du fokuserer på menneskene som jobber hos deg og å bygge gode relasjoner til disse.


6. Anerkjenn oppnåelser


Det er ikke bare viktig å oppnå mål, men det er også viktig at de ansatte blir anerkjent for deres innsats og det arbeidet de legger ned for å nå målene. Alle ansatte ønsker å gjøre en god jobb. Og når de gjør en god jobb, ønsker de gjerne å bli anerkjent for det.


Dessverre er det få ledere som gir anerkjennelse og belønning for godt utført arbeid.


Den gode nyheten er derimot at det er mye man kan gjøre for å anerkjenne ansatte som koster svært lite eller ingenting, er enkle å innføre og som kun tar noen minutter å oppnå. Å virkelig se de ansatte og gi positive tilbakemeldinger vil være en god start.


7. Spør om tilbakemeldinger i stedet for å sitte og vente


Noen ledere reagerer på uoppfordrede tilbakemeldinger som kritikk og går derfor glipp av gode sjanser for å lære.


Samtidig kan du gå glipp av muligheter for å forbedre bedriften ved å sitte å vente på at de ansatte bygger opp nok mot til å gi deg tilbakemeldinger. Derfor vil det være lurt å selv spørre om innspill.


Når du spør ansatte om tilbakemeldinger, bør du unngå å spørre direkte om hva de liker og ikke liker ved deg. Du vil få frem bedre informasjon ved å stille spørsmålet: «Hva mener du jeg kan gjøre for å bli en mer effektiv leder?».


Lytt til dine ansatte og forsøk å få frem eksempler på handlingsbar oppførsel. Dersom noen for eksempel sier at du kunne kommunisert tydeligere, bør du spørre om et eksempel på en hendelse da du ikke kommuniserte tydelig nok, slik at du er sikker på at du forstår hva han eller hun mener.


8. Finn varige løsninger


Uansett hvor vanskelig et problem er, vil det alltid finnes en rask løsning, og alle ledere er fornøyde når de klarer å finne løsninger på problemer. Men det er helt klart forskjell på å finne kortvarige løsninger og gode langvarige løsninger.


Problemet er ofte at i iveren etter å fikse ting raskt og gå over til neste utfordring, overser man de langvarige løsningene som kanskje tar lenger tid å utvikle, men som er mye mer effektive på sikt.


Selv om det selvfølgelig er mye morsommere å slukke brannene raskt, vil det være mye lurere å takle årsaken til problemet i stedet for å kun behandle symptomene, neste gang organisasjonen støter på et problem.

Relaterte poster