Bedrift

Hva er en forretningsmodell? Her er svaret og 10 eksempler

Mange entreprenører, særlig innen teknologi, fokuserer såpass mye på å skape et innovativt og unikt produkt, at de glemmer å tenke på en forretningsmodell som skal gi dem inntekt.


Men et godt produkt alene skaper ikke automatisk en suksessrik bedrift.


En bedrift har behov for en minst like bra forretningsmodell, som produktet er bra. Man må finne målgruppe, riktig pris, måter for kommunikasjon med kunder, samt distribusjonsmetode.


En forretningsmodell vil kanskje være det mest kritiske punktet for at en nyetablert bedrift skal oppnå profitt og lønnsomhet, og ikke minst å i det hele tatt overleve.


Den vil være like viktig som produktet i seg selv, og ofte kan det være lurest å utarbeide en forretningsmodell før man utvikler selve produktet.


Hva er egentlig en forretningsmodell?


Det første man må begynne med når man skal lage en forretningsmodell er å validere om idéen faktisk er levedyktig på markedet.


Finnes det et stort nok marked som er villig til å betale for produktet dere skal selge?


Det er minst like viktig å finne ut dette, som det er å validere teknologien bak produktet med en prototype som faktisk fungerer.


Det du må tenke over er hvilken verdi og nytte produktet skaper for kundene. Hva er det ved produktet som gjør at forbrukerne kommer tilbake og kjøper mere/flere/bruker produktet igjen og igjen?


I en forretningsmodell skal man altså kunne svare på dette grunnleggende spørsmålet.


Når du klarer å sette sammen delene nevnt over, kan du si at at forretningsmodellen er klar.


Hvordan fungerer en forretningsmodell?


En forretningsmodell er en velformulert og godt utarbeidet plan for å drifte en bedrift innen et spesifikt marked, som omhandler hvordan man oppnå profitt.


Verdiforslaget


Verdiforslaget er derfor en primær komponent i forretningsplanen.


Et verdiforslag er en beskrivelse av produktene eller tjenestene som bedriften tilbyr og hvorfor disse er nyttige og ettertraktede for kunder eller klienter.


Ideelt sett er den utformet på en måte som gjør at man får frem hvorfor produktet eller tjenesten skiller seg fra det konkurrentene tilbyr.


Økonomi og finansiering


For nyoppstartede bedrifter skal en forretningsplan også forklare og være tydelig på kostnadene knyttet til å starte opp, samt omhandle kilder til finansiering og forventninger til inntekter og utgifter.


En vanlig feil mange nyoppstartede bedrifter gjør når de utarbeider forretningsplanen er å undervurdere kostnadene som trengs for å holde driften i gang frem til man begynner å tjene penger.


Å kun regne med kostnader for å produsere og introdusere et produkt vil ikke på langt nær være nok.


Bedriften må også holde driften i gang frem til inntektsnivå blir høyere enn utgiftsnivået.


Men unngå å gjøre om hele forretningsmodellen til en økonomiplan. Hold de to planene adskilt og husk at økonomiplanen kun er én del av den helhetlige forretningsmodellen.


Finne og nå ut til kunder


I tillegg til å være nøye med økonomidelen, skal også en forretningsplan omhandle målgruppe, markedsføringsstrategi og vurdering av konkurransen på markedet.


Det er viktig å ha en klar strategi for hvordan man skal nå ut til kundene. Dette går da også inn på produksjon og distribusjon.


På mange måter henger denne delen tett sammen med økonomidelen av forretningsplanen, og kan i mange tilfeller flettes inn i hverandre.


Samarbeidsmuligheter


I forretningsmodellen kan man også definere hvilke muligheter som foreligger for å inngå partnerskap med andre etablerte bedrifter.


Et eksempel på dette vil være å inngå samarbeid med en bedrift som lager reklamer. De kan også dra nytte av et samarbeid, ved at de da får referanser til sin egen bedrift.

Leter din bedrift etter dyktige folk?
Se gjennom profiler til tusenvis av frilansere og konsulenter i Norge.
Opprett bruker

Alt handler om designet på forretningsmodellen


Hovedmålet med en forretningsmodell er å skape en bærekraftig kjede som er i stand til å avdekke verdi for flere aktører i et marked, innen en nisje eller en industri.


Derfor begynner denne verdikjeden med et verdiforslag. Et løfte du gir til hovedaktørene eller partnere i et spesifikt marked, en industri eller en nisje, avhengig av hvor du begynner.


Da for eksempel PayPal ble opprettet hadde de ikke et mål om å dominere hele markedet. Det hele begynte med én nisje.


PayPal begynte med å identifisere deres mest verdifulle partner, som de på den tiden kalte “power user”. Grunnen til dette navnet var drevet av designet på forretningsmodellen.


I stedet for å fokusere på å tilby en tjeneste for alle, fokuserte de heller på å tiltrekke seg så mange “power users” som mulig.


På den tiden var de fleste brukerne innen denne kategorien allerede brukere av en annen plattform, nemlig eBay.


Derfor måtte PayPal legge alt fokus på å tiltrekke seg alle disse brukerne raskt, og få de over på sin plattform.


Kun etter at PayPal hadde laget et utkast, testet og validert et klart og tydelig verdiforslag for en liten, men svært kritisk, gruppe med “power users”, kunne de utvide og begynne å kapre større og større segmenter av det markedet.


7 steg for å finne en forretningsmodell for din bedrift


Her er en mal for forretningsmodell med sju steg du bør følge for å utarbeide en forretningsmodell tilpasset din bedrift.


1. Mål verdien av løsningen i målgruppen


Kunder klager ofte på at allerede eksisterende løsninger ikke er intuitive nok eller at de ikke er integrerte i andre systemer, men at de samtidig liker de gamle løsningene fordi de kjenner de godt.


Det er nettopp her du som entreprenør har mulighet til å lage produkter som vil gjøre kundene enda mer fornøyde og tilfredsstille deres behov. Men hva er de egentlig villig til å betale for produktet ditt?


Produkter som er for dyre for markedet vil mest sannsynlig ikke lykkes, men dersom prisene er for lave vil du være svært utsatt og kanskje ikke tjene penger. Match prisene med konkurrentens priser og markedsdemografien.


2. Få bekreftet at ditt produkt eller tjeneste løser et problem


Så fort du har en prototype eller en alfaversjon, bør du la ekte kunder teste det for å sjekke om de liker det og om de er like begeistret for produktet som du selv er.


For at det nye produktet skal lykkes, er det viktig at det løser et problem for forbrukerne.
Spør etter tilbakemeldinger om hvordan du kan gjøre produktet bedre. Dersom produktet ikke tas godt imot blant publikum, vil selv ikke den beste forretningsmodellen kunne redde bedriften.


3. Sett hele planen på prøve


Etter å ha testet produktet blant publikum, er det på tide å pitche hele planen for en målgruppe eller en nøye utvalgt fokusgruppe. Her skal du teste alle delene ved produktet, som prisen, markedsføringen, distribusjon og vedlikehold. Dette er enda en sjanse for å gjøre forbedringer, nesten helt uten kostnader.


4. Få tips fra bransjeeksperter og potensielle investorer


Å ha et knippe mentorer bestående av utenforstående mennesker med erfaring i bransjen, kan gi deg verdifull kunnskap om bransjen, samtidig som du kan få en objektiv vurdering av produktet eller tjenesten.


I tillegg kan du få gratis informasjon om produsenter og salgskanaler. Det kan også være verdifullt å snakke med potensielle investorer for å høre deres synspunkter.


5. Planlegg og gjennomfør en testkjøring


God trekkraft på en begrenset testkjøring vil være en vellykket validering av en forretningsmodell. Det gir deg mulighet til å teste kostnader, kvalitet og prising i utvalgte butikker eller en enkelt by, med minst mulig fare involvert og muligheten for å utføre raske handlinger for utvinning og korreksjoner.


Spar den store kampanjen du har planlagt eller planen om å bygge opp lagerbeholdningen til senere. Legg heller fokus på å validere produktet blant publikum.


6. Samle inn kundereferanser


Du vil gjøre klokt i å vie ekstra mye oppmerksomhet til de aller første kundene som kjøper produktet ditt. Spør etter tilbakemeldinger som kan publiseres eller om de kan være med på å spre ordet om ditt produkt.


Dersom de ikke er villige til å utvise sin støtte til ditt produkt, selv om du har gjort personlige anstrengelser for å få det til, bør du ta dette signalet som et stort varselflagg om at bedriften kanskje ikke vil vokse i den farten du hadde tenkt.


7. Oppsøk nasjonale messer og foreninger innen bransjen


For å utkonkurrere andre bedrifter, trenger du positiv synlighet, troverdighet og tilbakemeldinger fra bransjeorganisasjoner som en endelig validering av din forretningsmodell, samt produktmodell. Dette vil også være en god kilde å ha med seg når du skal lansere bedriften i stor skala.


10 eksempler på forretningsmodeller


I et hav av ulike modeller, kan det være vanskelig å velge den riktige for nettopp din bedrift. Her gir vi deg derfor ti ulike eksempler på forretningsmodeller.


1. Pris basert på den gjennomsnittlige verdien for kunden


Hvis du klarer å kvantifisere noe som er av stor verdi for en kunde, eller hjelpe de med å spare kostnader, som da er større enn prisen for ditt produkt, kan du taksere varen proporsjonalt med verdien på det du leverer.


Denne modellen vil fungere best på for eksempel nye medisiner eller medisinsk utstyr, fordi disse løser viktige helseproblemer.


2. Gratis produkter, men tjener på reklamer


Dette er en ganske vanlig forretningsmodell blant Internett-baserte bedrifter og for utviklere bak apper. Den kalles ofte Facebook-modellen, hvor altså tjenesten eller produktet er gratis for forbrukerne, men hvor man tjener penger på å reklamere for andre bedrifter.


3. Prissetting basert på kostnader pluss margin


Dette er en mer tradisjonell forretningsmodell hvor man ganger produksjonsprisen med mellom to og fem ganger for å dekke kostnadene på drift av bedriften.


Dersom produktet er en vare, kan marginen være så liten som 10%. Det vil være lurt å bruke denne modellen når ny teknologi kan gi deg store besparelser på kostnadene.


4. Vinn mange kunder med de laveste prisene


Ved å selge produkter eller tjenester til lavest mulig pris, med rask levering og utmerket kundetjeneste, vil du kunne nå ut til mange kunder på én gang.


Ettersom bedriften vokser, kan du utvide produktlinjen, forhandle frem bedre priser på store bestillinger fra leverandører, og investere i bedre teknologi for å yte enda bedre responstid. På sikt kan du tjene stort ved å følge denne modellen.


5. Lav pris på produktet med betaling for tillegg


Denne modellen fungerer dersom du har et produkt som kan selges for seg selv til en lav pris, og med separate priser for tjenester eller produkter som kommer i tillegg.


Det er en nokså konkurransebasert tilnærming, men krever design og utvikling av svært høy kvalitet i ethvert ledd. Med denne forretningsmodellen må du regne med ekstra kostnader for utvikling, testing, dokumentasjon og brukerstøtte.

6. Selg produktet eller tjenesten til en høy sum


Med denne modellen gjelder det å finne riktig målgruppe. Kundene må rett og slett bli avhengige av ditt produkt eller din tjeneste for å overleve.


Produktet eller tjenesten må være helt unik og noe ingen andre kan tilby. Slik kan du ta deg godt betalt.


7. Abonnements-modellen


Dersom du driver en nettbasert bedrift hvor du for eksempel tjener penger på å holde kurs over nettet, kan du med denne modellen tjene enda mer penger enn du tidligere har gjort.


Hvis du for eksempel selger 100 kurs i måneden til 1000 kroner hver, vil du tjene godt med penger. Men du vil alltid være avhengig av at kursene dine selger.


Dersom du derimot tilbyr en abonnementsløsning på kursene du holder til for eksempel 750 kroner per stykk, vil du hver måned være garantert inntekt uten at du er nødt til å gjøre en innsats for å selge inn kursene og lokke nye kunder.


8. Franchise-modellen


Franchise-modellen er en ganske effektiv modell for å skape vekst og utvide organisasjonen.


En bedrift kan gi tillatelse og tilgang til driften av en butikk under deres navn. Franchisetakeren får da tilgang til merkevare, prosedyrer, opplæringsmateriell og mer. De får også rett til å selge bedriftens produkter og tjenester i bytte mot royalty.


Ved noen tilfeller får også organisasjonen rett til en prosentandel av inntektene til franchisetakeren.


9. “Freemium”-modellen


Dette er enda en ganske vanlig modell mange utviklere bak nettsider eller apper bruker.


Den går ut på at basisversjonen av en tjeneste er gratis, men dersom man ønsker en oppgradert versjon, er man nødt til å betale.


For å sikre deg inntekt med denne modellen, er du nødt til å holde igjen gode og nyttige funksjoner til de oppgraderte versjonene.


Gratisversjonen brukes for å tiltrekke brukere. Deretter gjør man om alle brukerne til betalende kunder ved å tilby dem å oppgradere til en bedre versjon for en liten sum penger.


10. Høvel og barberblad-modellen


Har du noen gang lurt på hvorfor barberbladene er dyrere enn selve høvelen? Dette er rett og slett høvel og barberblad-modellen i aksjon.


Høvelen vil jo ikke fungere uten barberblader, noe som vil si at kundene er nødt til å kjøpe begge deler. Mens høvelen varer lenge, gjør ikke barberbladene det. Slik blir kundene nødt til å kjøpe flere og flere barberblader, og bedriftene kan ta seg godt betalt.


Når en bedrift gjør kundene sine lojale mot produktet, kan de også bruke dette produktet til å oppnå innflytelse på kundene, slik at de samtidig kjøper tilbehør til “premium-priser”.

Relaterte poster