Bedrift

Slik skriver du et godt anbefalingsbrev | Eksempel og mal

Du har kanskje tidligere hørt om konseptet anbefalingsbrev i forbindelse med jobbsøking eller ved opptak til høyere utdanning.


Kanskje du til og med er en som har blitt spurt om å skrive et, men gitt avslag fordi du ikke er helt sikker på hva det er eller hvordan det skal skrives.


Da er denne artikkelen perfekt for deg.


Et anbefalingsbrev er kort fortalt et dokument som beskriver hvordan en person har gjort det i en tidligere stilling eller ved et studium. Det handler om hvilke personlige egenskaper en mann eller kvinner har, som gjør at de er rett kandidat for en spesiell stilling eller studieplass.


De personlige egenskapene går ut på hvilke spesielle og relevante evner han eller hun besitter. Totalt sett beskriver det en persons motivasjon for et gitt fagfelt.


For den som mottar brevet, bidrar det til å få et mer helhetlig bilde av en person, sett sammen med faglige prestasjoner man kan lese fra en CV eller et vitnemål.


Den som skriver brevet bør derfor sørge for å få frem personens viktigste egenskaper og utmerkelser som er relevante for den aktuelle stillingen eller studieplassen.


I Norge er det ikke vanlig å ha med anbefalingsbrev når man søker på en jobb eller ved opptak til høyere utdanning. Ved jobbsøking er det derimot normalt å legge ved attester, som i noen tilfeller kanskje inneholder en setning eller to om dine personlige egenskaper.


Anbefalingsbrev er derimot mye mer vanlig i utlandet. Mange som søker høyere utdanning i utlandet er nødt til å legge ved et anbefalingsbrev fra en lærer eller professor.


Her skal vi se på hvordan man skriver et anbefalingsbrev og hvilken informasjon som bør være med. Nedenfor kan du også se eksempler på to forskjellige typer anbefalingsbrev.Leter din bedrift etter dyktige folk?
Se gjennom profiler til tusenvis av frilansere og konsulenter i Norge.
Opprett bruker

Hvordan skrive et anbefalingsbrev?


Et anbefalingsbrev er mest av alt en formalitet.


I noen tilfeller kan dette brevet likevel være en avgjørende faktor for om en person får tilbud om en stilling eller studieplass.


For deg som skriver et anbefalingsbrev er det et par ting du absolutt bør ha med i brevet. Men du må også passe på at brevet ikke blir for langt.


Den som skal lese brevet vil helst bare vite at du virkelig anbefaler personen som søker, hvorfor du anbefaler denne personen og om du har nok autoritet til å gi denne anbefalingen.


Dette bør være med i anbefalingsbrevet:


  • Begynn brevet med å kunngjøre at dette er et anbefalingsbrev.
  • Få frem hva du anbefaler personen som søker for. (Altså hvilken stilling eller utdanningsretning.)
  • Beskriv ditt profesjonelle forhold til vedkommende (arbeidsgiver, foreleser, annen akademisk stilling eller annet).
  • Hvor lenge har du kjent vedkommende? Jobbet sammen med vedkommende? Undervist vedkommende?
  • Hovedinnhold hvor du konkret beskriver personens egenskaper som gjør dem skikket til å få plass ved et studium eller bli ansatt hos en arbeidsgiver.
  • Formell avslutning.


Denne informasjonen bør være med i anbefalingsbrevet


Når det gjelder selve anbefalingen av personen du skriver om, bør du først og fremst tenke over om du faktisk er i stand til å skrive et godt brev for vedkommende.


Anbefalingsbrev skal ha en positiv tone. Meningen med slike brev er å øke en persons sjanser for å få tilbud om studieplass eller en stilling. Derfor er det viktig at du oppriktig kan skrive noe positivt om vedkommende, men som samtidig er konkret.


Av den grunn er det også viktig å tenke over om du kjenner vedkommende godt nok til å kunne si noe om deres personlige egenskaper.


Det kan for eksempel hende en student har oppnådd svært gode karakterer i et fag. Likevel føler kanskje ikke foreleseren at han eller hun kjenner vedkommende spesielt godt. Da vil personen som trenger anbefalingsbrevet gagne på å spørre en annen foreleser, som har mer kjennskap til personens egnethet og motivasjon for faget.


Det er viktig å få frem en persons motiverende faktorer og spesielle personlige egenskaper, ikke deres intelligens. Dette er, som sagt, noe som kan leses fra CVen eller vitnemålet.


Du som skal skrive et anbefalingsbrev bør følge denne prosessen for å få frem riktig informasjon:


  1. Skriv ned to til tre kvaliteter som karakteriserer personen du skal anbefale. Dersom du husker spesifikke eksempler som beviser disse egenskapene, bør du også få med disse i brevet.

  2. Tenk over spesifikke gode erfaringer du har med denne personen. Få med om de har utmerket seg på en eller flere måter. Dette kan for eksempel være hendelser hvor de viste en spesielt god viljestyrke og pågangsmot eller utviste et høyt kunnskapsnivå. Ta med et eksempel dersom det er mulig.


Eksempel på anbefalingsbrev


Vi viser deg to ulike eksempler på anbefalingsbrev. Et for jobbsøking og et for opptak ved høyere utdanningsinstitusjon.


1. Anbefalingsbrev for jobbsøking


[Dagens dato]


Kjære [navn],


Jeg skriver til deg for å anbefale [arbeidstakers navn] til stillingen som [stillingstittel]. [Han/hun] arbeidet hos oss ved [navn på bedrift] som [stillingstittel] og arbeidet for meg/med meg/i mitt team i min posisjon som [din egen stillingstittel].


Som arbeidstaker var [arbeidstakers navn] alltid [personlig egenskap]. Under [hans/hennes] tid i mitt team, oppnådde [han/henne] [eksempel som beviser den personlige egenskapen].


Jeg har alltid satt stor pris på [personlig egenskap] blant mine ansatte og [arbeidstakers navn] leverte alltid godt på dette området. Et eksempel jeg vil trekke frem er da [eksempel som beviser den personlige egenskapen].


Det har vært en sann glede å jobbe med [arbeidstakers navn] og jeg ville mer enn gjerne ansatt [han/henne] igjen.


Ta gjerne kontakt med meg på tlf. [telefonnummer], dersom du skulle ha ytterligere spørsmål om [arbeidstakerens navn].


Med vennlig hilsen,


[Ditt navn og signatur]


2. Akademisk anbefalingsbrev


[Dagens dato]


Kjære [navn/til den det gjelder],


Jeg skriver til deg for å anbefale [studentens fulle navn] for [navn på studiet de han/hun har søkt opptak til].


Jeg har kjent [studentens navn] i [antall måneder eller semestre]. [Han/hun] har vært student i fagene [nevn alle fagene studenten har tatt], som jeg underviser i. Vi har også arbeidet sammen om [andre prosjekter dere har jobbet med].


Jeg har alltid kjent [studentens navn] for å være spesielt [kvaliteter studenten har, eksempel “en dedikert student”, “hardtarbeidende” eller annet].


Jeg ble spesielt imponert over [hans/hennes] arbeid med [spesifikk oppgave eller prosjekt] hvor [han/hun] var i stand til å [spesifikt eksempel på noe han/hun oppnådde med oppgaven eller prosjektet].


På bakgrunn av min akademiske erfaring med [studentens navn], kan jeg på det varmeste anbefale [han/henne] for [studieretning du anbefaler studenten for].


Med vennlig hilsen,


[Ditt navn og signatur]


Et par ting å huske på for deg som trenger et anbefalingsbrev


Dersom du som leser dette er en som selv trenger et anbefalingsbrev, er det et par ting du bør tenke på før du spør noen om de kan skrive et slikt brev for deg.


Det første er at du spør i god tid før søknadsfristen. Du bør gi personen god tid til å kunne skrive et bra brev. Spør vedkommende via telefon eller ved å snakke med han eller hun personlig.


Gi også personen all informasjonen de trenger om lengden på deres profesjonelle forhold, hvorfor du trenger dette brevet, hvem de skal adressere det til og hva du søker på.


Praktisk sett, bør du også gi dem en konvolutt som er frankert, dersom brevet må sendes med posten.Relaterte poster